Home / Bałkany / BiH / BiH: Nowe dowody osobiste dwukrotnie droższe

BiH: Nowe dowody osobiste dwukrotnie droższe

Cena nowego dowodu osobistego, który do obiegu wejdzie najprawdopodobniej 1 marca przyszłego roku, będzie dwukrotnie wyższa niż obecnie i wyniesie ok. 20 KM (40 PLN).Projekt rozporządzenia w sprawie kosztów wydania dokumentu opracowała Agencji ds. Identyfikacji Dokumentów, Ewidencji i Wymiany Danych BiH (IDDEEA), nadal nie potwierdzono jednak, czy cena rzeczywiście wzrośnie.

Aby uzasadnić taką podwyżkę, należałoby również zmienić ustawę o dokumentach podróży w BiH oraz przedłużyć ważność paszportów z 5 do 10 lat. Ministerstwo Spraw Obywatelskich twierdzi, że nie wie jeszcze, jaka będzie cena nowego dowodu osobistego, ale podkreśla, że obywatele będą sukcesywnie wymieniać dokumenty, kiedy wygaśnie ważność dotychczasowych.

Problemy mogą napotkać biura rejestracyjne – w ciągu 2 lat będą musiały skontrolować ok. 2,5 miliona dowodów osobistych, aby potwierdzić otrzymane dane. Kłopot stanowić będą osoby, które nie są wpisane do ksiąg stanu cywilnego, błędy w dacie i nazwie miejsca urodzenia, nazwiskach oraz imionach. Uprzednio odpowiedzialne były za to kantonalne ministerstwa spraw wewnętrznych – obecnie planowane jest przerzucenie tego obowiązku na urzędy gminne, co może doprowadzić do chaosu.

IDDEEA poinformowała, że o wprowadzeniu nowych dowodów osobistych zadecydowały względy bezpieczeństwa oraz że dane na nich zawarte będą zapisane cyrylicą i alfabetem łacińskim. Na prośbę obywatela, na dowodzie mogą zostać zapisane informacje o entitecie, który zamieszkuje, oraz grupa krwi. Nowością jest również możliwość dostarczenia gotowego dowodu drogą pocztową – przy składaniu wniosku trzeba będzie jedynie złożyć dodatkowe podanie. Największą zmianą będzie jednak elektroniczny chip, na który może być przechowywany podpis cyfrowy.

Wszystkie działania związane z wydawaniem nowych dokumentów są w toku. W roku bieżącym na specjalistyczne oprogramowanie i sprzęt przeznaczono ok. 3,5 mln KM (ok. 7 mln PLN).

Źródło: biznis.ba

About Zuzanna Głowacka

Absolwentka gdańskiej slawistyki, wciąż próbuje się zmusić do zakończenia magisterskiej przygody z europeistyką. Zajmuje się tłumaczeniami i współczesną literaturą bośniacką. Aktualnie mieszka i studiuje w Sarajewie.
KOMENTARZE