Home / Bałkany / BiH / BiH: Nowe prawo jazdy i dowód osobisty

BiH: Nowe prawo jazdy i dowód osobisty

mostarlife.com

Agencja ds. Identyfikacji Dokumentów, Ewidencji i Wymiany Danych BiH (IDDEEA BiH) ogłosiła, iż nowe biometryczne dokumenty tożsamości, za których wydawanie odpowiedzialne są ministerstwa spraw wewnętrznych, są jednym ze sposobów poprawy bezpieczeństwa, do której BiH zobowiązała się w trakcie negocjacji ws. liberalizacji reżimu wizowego.

Nowy dowód osobisty nie różni się jedynie wizualnie – zawiera również szereg nowych informacji, takich jak grupa krwi, obywatelstwo danej osoby oraz podpis cyfrowy, które wykorzystywane będą do identyfikacji elektronicznej. Nowością jest kolorowe zdjęcie, dane osobowe zapisane w alfabecie łacińskim i cyrylicą, a także możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu za pośrednictwem poczty lub osoby upoważnionej.

Ponadto nowy dowód zawiera elektroniczny chip, na którym w trakcie procesu personalizacji zapisywane i kodowane są dane, toteż może być wykorzystywany jako dokument podróży. Dzięki nowej technologii zmniejszone zostało ryzyko fałszowania dokumentów, a obywatele dodatkowo zyskali możliwość korzystania z podpisu cyfrowego. Pozostałe elementy ochronne są w pełni zgodne z zaleceniami UE.

Elektroniczna identyfikacja daje możliwość dostępu do wielu usług drogą internetową – mieszkańcy nie będą już zmuszeni stać w kolejkach do „okienka”. Władze lokalne, gminne oraz na poziomie entitetów zobowiązane są do przygotowania nowego systemu, który zapewni bardziej efektywną obsługę petentów.

Obywatele są zobowiązani do złożenia wniosków w odpowiednich instytucjach lokalnych, przypadających ich miejscu zameldowania, gdy wygaśnie ważność posiadanych przez nich dokumentów, co oznacza, iż nie dojdzie do masowej wymiany dowodów osobistych i praw jazdy. Od 1 marca złożone w sumie ponad 7 tys. wniosków o wydanie nowego dowodu osobistego i ponad 2 tys. dot. nowego prawa jazdy.

Źródło: mostarlife.com

About Zuzanna Głowacka

Absolwentka gdańskiej slawistyki, wciąż próbuje się zmusić do zakończenia magisterskiej przygody z europeistyką. Zajmuje się tłumaczeniami i współczesną literaturą bośniacką. Aktualnie mieszka i studiuje w Sarajewie.
KOMENTARZE