Home / Bałkany / BiH / BiH: Obawy o eksport po przystąpieniu Chorwacji do UE

BiH: Obawy o eksport po przystąpieniu Chorwacji do UE

Już wkrótce BiH może znaleźć się w trudnej sytuacji, ponieważ wejście Chorwacji do Unii Europejskiej może oznaczać jej izolację gospodarczą. Przyczyną takiego stanu jest niedostosowanie się BiH do surowego prawa eksportu produktów rolnych do UE. Wiele z produktów, które wytwarzane są w BiH, po prostu nie spełnia norm weterynaryjnych, sanitarnych czy fitosanitarnych, które narzuca rynek UE. Obecnie jedynymi towarami, które BiH może eksportować do UE są ryby i skóry surowe. Przedsiębiorcy zajmujący się tą gałęzią przemysłu martwią się, że wraz z wejściem Chorwacji do UE są skazani na rozprowadzanie swojego towaru jedynie w BiH. Najbardziej jednak odczują to producenci mleka, dla których Chorwacja jest największym rynkiem zbytu. Z powodu spodziewanego spadku poziomu eksportu w przypadku nieprzystosowania się do prawa UE spadnie również produkcja towarów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a ze względu na fakt, że dostępne będą jedynie dwa przejścia graniczne, zwiększą się koszta i spadnie konkurencyjność bh. produktów. Pod znakiem zapytania stoi więc eksport o wartości około 400 mln KM (ok. 868 mln PLN).

Produkty, które wywożone są na tereny UE, muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, a nic nie wskazuje na to, by bh. wyroby otrzymały je przed styczniem 2013 roku. Wraz z tą datą wejdzie w życie Porozumienie o Stabilizacji i Stowarzyszeniu, które wprowadzi nowe regulacje rynkowe, ustanawiające wymóg wysokich standardów, których będzie musiała przestrzegać BiH, jeżeli chce zaistnieć na europejskim rynku. Niestety, w BiH brakuje laboratoriów i instytucji upoważnionych do wydawania certyfikatów i pozwoleń dopuszczających eksport do UE. Ljubomir Kalaba, dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego twierdzi, że służba weterynaryjna w BiH jest przygotowana, aby dostosować się do tych regulacji i trzeba zrobić wszystko, aby tak się stało. Bez laboratoriów akredytowanych, przeznaczonych do badania produktów pochodzenia zwierzęcego, eksport jest zablokowany. BiH zaczyna się powoli budzić z letargu, lecz musi szybko zareagować, by eksport do Chorwacji, w przyszłym roku nie został uniemożliwiony.

Żródło: indikator.ba, vpi.ba (.pdf)

About Agnieszka Wirkus

KOMENTARZE