Home / Bałkany / BiH / BiH: Obszary chronione w okolicy Sarajewa coraz atrakcyjniejsze dla turystów

BiH: Obszary chronione w okolicy Sarajewa coraz atrakcyjniejsze dla turystów

W ostatnim czasie instytucje publiczne, odpowiedzialne za obszary chronione w kantonie Sarajewo, zrealizowały serię projektów związanych z trzema miejscami – Skakavac, Bijambare i Vrelo Bosne – dzięki którym miłośnicy przyrody będą mogli w pełni korzystać z wypoczynku, jaki oferują te w większości dziewicze tereny. Do obszarów chronionych dołączą wkrótce także Trebević, Bembaša oraz Dariva.

Jeden z projektów umożliwia dojazd samochodem w okolice wodospadu Skakavac, dzięki odnowieniu linii komunikacyjnej Nahorevo-Skakavac. Obecnie rozważane są prace nad budową nowych wiat, tablic informacyjnych, ławek oraz planowane jest zwiększenie ilości ścieżek spacerowych i poręczy, które przyczyniłyby się do zwiększenia funkcjonalności tego miejsca. Dowieziona została również konstrukcja nowego mostu, który będzie znajdował się pod wodospadem. Powstanie także nowe schronisko na wysokości 1150 m n.p.m. Bijambare z kolei oferuje przejazd eko-kolejką, możliwość spacerowania oznaczonymi szlakami oraz najważniejszy punkt programu – zwiedzanie tajemniczych jaskiń. Porządkowane są również tereny wokół przedromańskiego kościoła w miejscowości Vrutci oraz pobliskie pozostałości po średniowiecznym cmentarzu, ponieważ te historyczne zabytki stoją przy szlaku prowadzącym do widowiskowego źródła rzeki Bosna – Vrelo Bosne. Stawiane są również kamienne płyty wokół rzeki, które mają za zadanie nie tylko podnieść estetykę krajobrazu, ale również chronić przyległe tereny przed erozją i powodzią.

 

Źródło: ekapija.ba, dnevniavaz.ba

About Agnieszka Wirkus

KOMENTARZE