Home / Bałkany / BiH / BiH: Ogromny napływ środków finansowych z diaspory

BiH: Ogromny napływ środków finansowych z diaspory

W poprzednim roku Bośnia i Hercegowina zanotowała napływ środków z diaspory w wysokości 1,7 mld EUR (o 90 mln EUR więcej niż rok wcześniej), w formie przelewów bankowych i drogą nieformalną, wynika z danych Banku Centralnego BiH.

Państwa Europy Południowej posiadają liczną diasporę, która każdego roku wzmacnia ich budżet przesyłanymi przez siebie środkami finansowymi. Fakt ten stał się impulsem dla agencji Anadolija do badania tego zjawiska. Zgodnie z ostatnimi danymi Banku Światowego, najwięcej przelewów pieniężnych z diaspory dokonano na konta w BiH i Serbii. Jak podkreślał Zaim Pašić, prezes Światowego Związku Diaspory BiH (SSDBiH), środki finansowe z diaspory przysyłane do BiH, mają ogromne znaczenie dla gospodarki bośniackiej.

Od roku 2000 do końca 2011, do BiH napłynęło łącznie 9 mld EUR. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku, do BiH napłynęło ok. 0,8 mld EUR, co stanowi 1,5 mln EUR więcej niż za okres analogiczny w poprzednim roku. Przelewy dokonywane przez pracowników z zagranicy stanowią ok. 13-14% PKB. Wynik ten znacznie przekracza średnią wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej. Takie dane potwierdzają, że siła nabywcza mieszkańców BiH dalej w dużej mierze zależy od pieniędzy z diaspory, podobnie jak i bilans płatniczy BiH, mówią ekonomiści.

źródło: seebiz.net

About Ewa Janas

KOMENTARZE