Home / Bałkany / BiH / BiH: Pesymistyczne prognozy inwestorów

BiH: Pesymistyczne prognozy inwestorów

Bośnia i Hercegowina ma najbardziej pesymistyczne przewidywania inwestorów w regionie Europy Południowo-Wschodniej. Bardziej optymistyczne prognozy dotyczą Rosji, Polski i Ukrainy, podaje aktualny wskaźnik klimatu biznesowego przedstawiony przez austriacki bank Oesterreichische Kontrollbank (OeKB).

Według badań przeprowadzonych przez OeKB, zagraniczni inwestorzy, w ciągu najbliższych kilku miesięcy, zamkną więcej niż utworzą swoich przedstawicielstw w BiH. Wyjątek stanowić będą usługi finansowe, gdzie sytuacja pozostanie bez zmian. Spada zadowolenie z inwestycji kapitałowych na terenie BiH, a perspektywy biznesowe ulegają pogorszeniu ze względu na spowolnienie koniunktury.

Spośród 12 krajów, które zostały poddane analizie, BiH ma najgorsze warunki biznesowe, na co wpływa kryzys euro oraz ogólna niepewność.

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Bośni i Hercegowinie nie ma jeszcze recesji, jednak może do niej dojść w ciągu najbliższych lat.
Przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz rząd w BiH doszli do porozumienia, które podlega zatwierdzeniu przez Radę i Komitet Wykonawczy MFW, w sprawie programu gospodarczego, który może otrzymać wsparcie w wysokości 500 mln dolarów, a które powinno być wykorzystane na pokrycie deficytu budżetowego.

Źródło: biznis.ba, wirtschaftsblatt.at

About Dorota Wojciechowska

Zakochana w Dalmacji i chorwackim Wybrzeżu Adriatyckim. Absolwentka turystyki i rekreacji oraz filologii chorwacko-serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie stypendystka i studentka kroatystyki na Uniwersytecie w Splicie. Uwielbiająca wszelkiego rodzaju podróże, licencjonowana pilot wycieczek zagranicznych i rezydent.
KOMENTARZE