Home / Bałkany / BiH / BiH: Ponad 4 mln EUR wsparcia dla modernizacji zakładów produkcyjnych w FBiH

BiH: Ponad 4 mln EUR wsparcia dla modernizacji zakładów produkcyjnych w FBiH

Firmy zajmujące się przemysłem metalurgicznym, elektronicznym, drzewnym, papierniczym, tekstylnym, chemicznym, zbrojeniowym, spożywczym oraz budownictwem na drodze przetargu publicznego mogą starać się o wsparcie kredytowe Ministerstwa Energii, Górnictwa i Przemysłu w wysokości 8,4 mln KM (ok. 4,3 mln EUR).

Z całej kwoty 7,4 mln KM przypadnie na modernizację procesu technologicznego – między innymi inwestycje w modernizację już istniejących produktów, procesów i usług, zakup nowych technologii, know-how, systemów informatycznych. Reszta środków zostanie przeznaczona na sfinansowanie części odsetek od kredytów bankowych. Jednocześnie dla branży metalowej, elektronicznej, motoryzacyjnej i zbrojeniowej przewidziano 1 mln KM, dla budownictwa i przemysłu drzewnego – 1,4 mln KM, tekstylnej – 1,8 mln KM, chemicznej – 600 tys. KM, spożywczej – 200 tys. KM.

Wszystkie środki pomocowe mają charakter kredytów oprocentowanych na 1%, które będą spłacane w ratach po upłynie 12 miesięcy. Ilość rat – 24-60 – zależy od wysokości pożyczki.

 

Źródło: ekapija.ba

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE