Home / Bałkany / BiH / BiH: Porównanie sytuacji gospodarczej FBiH i RS

BiH: Porównanie sytuacji gospodarczej FBiH i RS

Republika Serbska (RS) i Federacja BiH (FBiH) odnotowują w tym roku przybliżony spadek aktywności gospodarczych, pokazała analiza porównawcza wskaźników gospodarczych za okres pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku przeprowadzona przez portal indikator.ba.

Eksport w obu entitetach odnotował porównywalny spadek, Federacja BiH ma mniejszy spadek zatrudnienia, podczas gdy spadek produkcji przemysłowej w Republice Serbskiej jest nieco mniejszy niż w Federacji BiH.

Obydwa entitety, według danych Urzędów Statystycznych, w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2012 r. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, odnotowały znaczny spadek produkcji przemysłowej – RS o 4,6% a FBiH o 4,8%.

Spadek produkcji znalazł odzwierciedlenie w zatrudnieniu, które w FBiH w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy zmniejszyło się o 0,7% w stosunku do średniej rocznej liczny zatrudnionych w 2011 r. Spadek ten w RS był nieco wyższy i wyniósł 1,2%.

Eksport w RS, w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku, w stosunku do tego samego okresu w roku ubiegłym spadł o 4,6%, podczas gdy import spadł o 1%. FBiH w tym samym okresie odnotowała spadek eksportu także o 4,6%, zaś import spadł o 1,5%.

FBiH jest nadal silniejsza pod względem ekonomicznym, gdyż jej udział w całkowitym eksporcie BiH we wrześniu 2012 r. wyniósł 63,8% a w całkowitym imporcie 62,4%.

Obroty w handlu detalicznym, oparte na wskaźniku konsumpcji, w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku, świadczą o wzroście w FBiH o 5% a w RS o 4,9% w stosunku do analogicznego okresu roku 2011.

Przeciętne wynagrodzenie we wrześniu 2012 r. w RS wynosiło 804 KM [1608 PLN], nominalne było niższe o 0,5%, a realne o 2,9% w stosunku do poprzedniego miesiąca. W FBiH przeciętne wynagrodzenie wyniosło 817 KM [1634 PLN], nominalne spadło o 0,3% a realne o 2,4%.

Dług FBiH na koniec 2011 r. wynosił 5,6 mld KM [11,2 mld PLN], a 30 czerwca 2012 r. 5,8 mld KM [11,6 mld PLN], przedstawiono w Informacji Federalnego Ministra Finansów o długu publicznym i zewnętrznym. Dług zewnętrzny wynosił 4,3 mld KM [8,6 mln PLN] a dług publiczny 1,5 mld KM [3 mln PLN].
Całkowity dług RS na koniec 2011 r. wynosił 4,25 mld KM [8,5 mld PLN], przy czym dług zewnętrzny wynosił 2,4 mld KM [4,8 mld PLN] a dług publiczny 1,85 mld KM [3,7 mld PLN].

Źródło: indikator.ba, nezavisne.com, capital.ba

About Dorota Wojciechowska

Zakochana w Dalmacji i chorwackim Wybrzeżu Adriatyckim. Absolwentka turystyki i rekreacji oraz filologii chorwacko-serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie stypendystka i studentka kroatystyki na Uniwersytecie w Splicie. Uwielbiająca wszelkiego rodzaju podróże, licencjonowana pilot wycieczek zagranicznych i rezydent.
KOMENTARZE