Home / Bałkany / BiH / BiH: Porozumienie o zwiększeniu zatrudniania kobiet

BiH: Porozumienie o zwiększeniu zatrudniania kobiet

Federacyjny Instytut Zatrudnienia [Federalni zavod za zapošljavanje – przyp.red.], Stowarzyszenie Infohaus i Fundacja CURE podpisały dzisiaj w Sarajewie porozumienie o współpracy gospodarczej, którego celem jest oferowanie kobietom, szczególnie niezatrudnionym, jako grupie marginalizowanej na rynku pracy, usług lepszych i bardziej kompleksowych.
Współpraca ma prowadzić do wymiany informacji i doświadczeń z rynku pracy, analizy potrzeb rynku i wysunięcia propozycji rozwiązania problemów, a także promowania aktywności prowadzących do zwiększania zatrudnienia oraz rozwoju kobiecej przedsiębiorczości.
Organizacje w oświadczeniu wskazały główne cele współpracy, do których należą m.in. organizacja edukacji osób niezatrudnionych czy program zmiany i podniesienia kwalifikacji. Nie wykluczają też wspólnego przygotowywania projektów, wyszukiwania sponsorów i pracy przy innych programach, co mają precyzować osobne umowy. Podpisanie porozumienia potwierdza gotowość do współpracy sektora publicznego i organizacji pozarządowych, nie zamyka też innym podmiotom, zwłaszcza NGO, drogi do przystąpienia do niego.

Tekst i zdjęcie: biznis.ba, tłum. i red. Izabela Misiak

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE