Home / Bałkany / BiH / BiH: Potencjał energetyczny do wykorzystania

BiH: Potencjał energetyczny do wykorzystania

Źródło: biznis.ba

Sarajewo| 19 grudnia 2011 r.

Bośnia i Hercegowina ma potencjał, by być największym i najbardziej zyskownym eksporterem energii w Europie Południowo-Wschodniej, a sektor energetyczny mógłby generować większe przychody dla kraju, przyciągać inwestorów, wzmacniać rozwój przemysłowy i służyć jako opłacalny model biznesowy dla gospodarki BiH.

Zdaniem przedstawicieli UE, BiH ze względu na niewystarczające wykorzystanie zasobów energetycznych, stale traci znaczne zyski. BiH mimo swojego potencjału, nie ma strategii w tym obszarze, która mogłaby, między innymi, przedstawiać informacje na temat możliwości inwestowania w sektorze energetycznym. Nie należy również zapominać, że BiH ma także znaczący, do tej pory niewykorzystany w pełni, potencjał hydroenergetyczny.

Niestety jako jedyna na Bałkanach nie ma jednolitego prawa, regulującego dostawy gazu w całym kraju.  Spory polityczne zapobiegają niezbędnym reformom w tej dziedzinie i nie ma również odpowiednich ram prawnych, które mogłyby przyciągnąć inwestorów.

UE przypomina, że ​​BiH w 2005 r. podpisała Traktat o Wspólnocie Energetycznej, który wszedł w życie w 2007 r., i który zakłada pełną liberalizację rynku energii w Bośni. Porozumienie to obejmuje skróconą wersją europejskiego dorobku prawnego w dziedzinie energii elektrycznej, gazu, ekologii, energii odnawialnej i konkurencyjności, a jego realizacji wymaga Porozumienie stabilizacji i zjednoczeniu z UE.

UE będzie nadal wspierać Bośnię i Hercegowinę w harmonizacji przepisów dotyczących energii elektrycznej ze standardami europejskimi oraz w opracowaniu strategii dla branży energetycznej.

Tekst: capital.ba, tłum. i red. Dominika Gapska

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE