Home / Bałkany / BiH / BiH: Próba podniesienia oceny ratingowej

BiH: Próba podniesienia oceny ratingowej

inwstycje - indikator.ba

Przedstawiciele międzynarodowej agencji ratingowej Standard & Poor’s dokonującej niezależnej oceny ryzyka kredytowego w dniach od 12 do 14 marca odwiedzą BiH w celu przeprowadzenia badań i sporządzenia analiz. Według bh. Ministerstwa Finansów dokonano wszelkich starań, aby rating był wyższy.

W zeszłym roku rating zanotował spadek ze względu na opóźnienia w spłacie długu publicznego. Obecnie parlament BiH jest w trakcie rozpatrywania poprawek do ustawy o finansach publicznych w celu wyeliminowania możliwości opóźnień w spłacaniu długu publicznego.

Agencja Moody’s zmniejszyła ocenę ratingu BiH w kwietniu 2012 roku z B2 na B3 (obligacje o bardzo wysokim ryzyku) z powodu wciąż pogarszającego się stanu finansów publicznych i czynników politycznych. W marcu 2012 roku agencja Standard & Poor’s przyznała BiH kategorię B (obsługa zobowiązań z tytułu emisji obligacji jest wątpliwa w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk w otoczeniu emitenta).

Źródło: indikator.ba

 

 

About Agnieszka Wirkus

KOMENTARZE