Home / Bałkany / BiH / BiH: Problem korupcji wciąż nierozwiązany

BiH: Problem korupcji wciąż nierozwiązany

Najnowsze badania Transparency International BiH (TI) ujawniły, że korupcja, zaraz po bezrobociu, jest obecnie najpoważniejszym problemem w BiH.

Coraz więcej osób przyznaje, że użyło pieniędzy w celu ułatwienia procesu zatrudnienia oraz spotkało się z sytuacją, gdy lekarze, policjanci i celnicy żądali łapówki w zamian za rozwiązanie powstałego problemu.

Największa liczba skarg, wniesionych przez obywateli w ciągu ostatnich dwóch lat, odnosi się do nieprawidłowości i korupcji w związku z procesem zatrudnienia. W zeszłym roku do TI wpłynęło ponad 1097 skarg na przejawy korupcji. Na podstawie wniosków TI rozpoczęło 197 spraw przeciwko najróżniejszym instytucjom w BiH. Najwięcej skarg odnosi się do nieprawidłowości w zakresie administracji publicznej – 17%, następnie 13% w sądownictwie, 9% w edukacji, w kwestiach prawnych dotyczących własności – 8%, w dziedzinie budownictwa i urbanistyki – 7%. Aż 11% skarg dotyczyło odmowy prawa dostępu do informacji w instytucjach publicznych.

Większość skarg, zarówno odnoszących się do sektora publicznego, jak również do innych, dotyczyło procesu rekrutacji. Obywatele najczęściej zgłaszali nieprawidłowości w zatrudnianiu urzędników państwowych na wszystkich szczeblach władzy i w procedurze mianowania na różne funkcje. Często występują przypadki nepotyzmu oraz podziału stanowisk w instytucjach na podstawie międzypartyjnych umów.

TI ustaliło, że średnia kwota łapówek w sądownictwie wynosi 2049 KM [ok. 4446 PLN – przyp. red.]. Na drugim miejscu znajdują się celnicy, którzy otrzymują średnio ok. 1250 KM [ ok. 2712 PLN – przyp. red.], a dalej prywatni przedsiębiorcy, lekarze i policjanci.

W kwestii problemów z wymiarem sprawiedliwości obywatele najczęściej skarżą się na długi czas trwania procesu, a pojawiły się również doniesienia związane z korupcją i naruszeniem procesu postępowania sędziów. Z drugiej strony TI otrzymało sześć skarg odnoszących się do prokuratury. Dodatkowo poważnym problemem jest powolność administracji, jak również tendencja do ignorowania lub nawet lekceważenia wyroku przez instytucje państwowe.

Badania przeprowadzone na uczelniach prywatnych i państwowych w całym kraju ujawniły przytłaczający fakt, że prawie co czwarty student miał styczność z korupcją, zapłacił za pozytywną ocenę lub spotkał się z propozycją łapówki. Według studentów korupcji sprzyjają egzaminy przeprowadzane bez świadków, egzaminy pisemne, niedotrzymywanie terminów egzaminów oraz nieformalne spotkania studentów z wykładowcami lub asystentami, na których rozwijają się niewłaściwe relacje.

Studenci w ankiecie odpowiedzieli następująco:

46% – skorzystałoby z możliwości wręczenia łapówki w przypadku, gdy nie ma innego sposobu na zdanie egzaminu,

45% – jako najbardziej rozpowszechnioną formę korupcji w swoich uczelniach widzi otrzymywanie pozytywnej oceny w zamian za pieniądze lub inną korzyść,

20% – uważa, że oceny często otrzymuje się na podstawie pokrewieństwa i znajomości,

15% – uważa, że profesorowie warunkują przystąpienie do egzaminu kupnem książek,

6% – uważa, że wykładowcy oraz inni pracownicy „przepychają” swoje dzieci z roku na rok.

 

Źródło: indikator.ba

 

About Alicja Samolewicz

KOMENTARZE