Home / Bałkany / BiH / BiH: ProCredit Bank tworzy sieć biznesową

BiH: ProCredit Bank tworzy sieć biznesową

Sieć Biznesowa ProCredit Banku obejmuje już ponad 200 renomowanych MŚP i ma pomóc firmom w prowadzeniu działalności. W spotkaniu w Sarajewie wzięło udział 30 przedsiębiorców z Kantonu, podobne spotkania odbyły się już w Tuzli, Zenicy, Banja Luce, Mostarze, Bijeljinie i Vitezie.

Dzięki stworzeniu sieci biznesowej ProCredit Bank chce uzyskać regularny i bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami oraz, jak mówi, zbudować solidne podstawy dla długotrwałej współpracy opartej na zaufaniu. W czasie spotkań sieci mają być prowadzone działania prowadzące do wspólnego rozwiązywania problemów oraz udoskonalenia pracy biznesmenów, między innymi poprzez profesjonalne doradztwo ekspertów z ProCredit Bank oraz zaproszonych prelegentów.

Głównym celem utworzenia sieci jest dla banku uzyskanie wiedzy na temat potrzeb klienta z zakresu usług bankowych oraz ich zaspokajanie, jednak przedsiębiorcy, uczestniczący w takich spotkaniach, mają również możliwość połączenia swoich sił oraz nawiązania współpracy.

Członkostwo w sieci biznesowej jest bezpłatne dla wszystkich podmiotów gospodarczych będących klientami banku. Na stronie internetowej ProCredit Bank każda firma może się zarejestrować oraz uzyskać informacje na temat kolejnych aktywności sieci biznesowej, a także otrzymać dostęp do danych innych spółek należących do sieci, co ma pomóc w nawiązywaniu i zacieśnianiu kontaktów gospodarczych

Żródło: seebiz.net

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE