Home / Bałkany / BiH / BiH: Program integracji europejskiej do ustalenia w tym roku

BiH: Program integracji europejskiej do ustalenia w tym roku

Porozumienie w sprawie globalnych ram fiskalnych i porozumienie w sprawie programu integracji europejskiej są dwoma ważnymi decyzjami politycznymi, które władze lokalne muszą podjąć w tym roku.

– Są to dwa dokumenty polityczne, które muszą zostać przyjęte, w celu rozwiązania problemów stojących przed BiH – powiedział Specjalny przedstawiciel UE w BiH, Peter Sorensen.

BiH nie ma sensu składać wniosku o status kandydata do członkostwa w UE przed wejściem w życie Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu. Dopiero, gdy to się stanie, władze BiH mogą myśleć o terminie składania wniosku. Sorensen uznał za konieczne umieszczenie ​​w centrum debaty politycznej w BiH dyskusji w sprawie ewentualnego członkostwa w UE i wyraził nadzieję, że takie rozmowy nie będą po raz kolejny „filozoficzne”, ale bardziej konkretne.

Tekst: info-market.ba, tłum. i red. Dominika Gapska

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE