Home / Bałkany / BiH / BiH: Projekty dofinansowania powracających do RS zaakceptowane przez rząd

BiH: Projekty dofinansowania powracających do RS zaakceptowane przez rząd

22 listopada rząd FBiH wydał zgodę na realizację dwóch projektów: „Budowa i wyposażenie farm i stajni, oraz dofinansowanie mechanizacji rolnictwa i szklarni” i „Inwestycje, projekty, aktywa operacyjne w małych firmach i rolnictwie współfinansowane przez banki”. Projekty te mają na celu poprawę sytuacji ekonomicznej osób powracających na teren RS i stworzenie warunków do podtrzymywania liczby tych powrotów. Projekty zostały przewidziane w przyjętym już „Programie realizacji projektów utrzymywania powrotów na teren RS w 2012 roku”, a finansowane są ze środków ustalonych w budżecie FBiH na 2012 rok, m. in. przez Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej BiH.

704 osoby skorzystają ze środków na budowę i wyposażenie farm i stajni, a 152 z dofinansowania mechanizacji rolnictwa i szklarni. Osoby te wybrała specjalna komisja spośród 344 zgłoszeń, które wpłynęły po ogłoszeniu przez Ministerstwo ds. Praw Człowieka i Uchodźców BiH publicznego zaproszenia. Na pierwszy projekt zostały przeznaczone środki w wysokości 6 mln KM [12 mln PLN], a na drugi 3,57 mln KM [7,14 mln PLN].

Jednym z warunków skorzystania z dofinansowania jest zapewnienie wkładu własnego wynoszącego 30% wartości grantu bądź skorzystanie z  kredytu oferowanego przez bank Turkish Ziraat. Wysokość i rodzaj pomocy będzie przydzielana każdemu osobiście i zostanie potwierdzona po tym, jak Ministerstwo ds. Praw Człowieka i Uchodźców BiH, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, dokona wyboru najkorzystniejszych ofert przedstawionych przez kontrahentów.

Rząd BiH przyjął raport grupy roboczej dot. zaproszenia publicznego do udziału w drugim z projektów, ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju, Przedsiębiorczości i Handlu. Na tej podstawie została podjęta decyzja o podziale środków dla części wniosków, kwestia pozostałych zostanie ustalona podczas następnej sesji. Decyzja ta pozostaje w zgodzie z tym, co uzgodniono na sześćdziesiątym ósmym posiedzeniu rządu, podczas którego ustalono także zwiększenie kontroli nad wydawaniem środków. Otrzymujący dofinansowanie mają zagwarantować, że będą składać regularnie co 6 miesięcy raporty właściwym ministerstwom i przedstawiać dowody na to, że zatrudnili odpowiednią liczbę nowych pracowników w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy. Mają także zapewnić gwarancję o obowiązkowym wkładzie własnym i wykazywać odpowiednie wykorzystanie środków.

Jeśli osoby, które otrzymały dofinansowanie nie wywiążą się z obowiązków lub będą nierzetelnie gospodarowały uzyskanymi środkami, przyznane granty i kredyt na korzystnych warunkach zamienią się w kredyt komercyjny na warunkach wyznaczonych przez bank Turkish Ziraat.

Źródło: indikator.ba

About Monika Muchowiecka

Absolwentka gdańskiej slawistyki. Aktualnie pracuje w Europejskim Centrum Solidarności. Interesuje się współczesną literaturą południowo- i wschodniosłowiańską.
KOMENTARZE