Home / Bałkany / BiH / BiH: Promocja turystyczna regionu Sarajewo-Romanija jednym z zadań targów Pale 2013
httpstatic.panoramio.comphotoslarge421836.jpg

BiH: Promocja turystyczna regionu Sarajewo-Romanija jednym z zadań targów Pale 2013

Promocja potencjału turystycznego regionu Sarajewo-Romanija i wszystkich sektorów gospodarki związanych z turystyką jest jednym z najważniejszych zadań Regionalnej Izby Gospodarczej ze Wschodniego Sarajewa. Dyrektor tej instytucji, Vinka Mićić, zaznaczyła, że bliskie położenie miejscowości takich jak Romanija czy Jahorina dodatkowo motywuje do rozwoju i promocji zimowej, a także letniej turystyki w tym regionie. Również w tym roku Regionalna Izba wzięła udział w organizacji Międzynarodowych Targów Rolnictwa i Turystyki, które odbędą się w Pale w terminie 25-27 września br. Wydarzenie to będzie miało miejsce po raz drugi.

Jednym z najważniejszych celów instytucji jest zebranie jak największej ilości wystawców z różnymi doświadczeniami, które będę mogli wymienić podczas formalnych i nieformalnych rozmów czy spotkań. Targi w Pale to pierwsze wydarzenie tego typu w regionie. Obecni na nich będą nie tylko wystawcy z BiH, również z krajów sąsiednich. Podczas targów swoje wyroby będę promować m. in. producenci żywności organicznej, ziół leczniczych, urządzeń rolniczych. Przedstawiony zostanie także szeroki wybór sprzętu i materiałów sadowniczych, a także rękodzieła i pamiątek. Izba będzie prezentować różne sektory gospodarki RS poprzez projekt promujący krajowe produkty. Drugim organizatorem targów jest organizacja pozarządowa „Novi biznis” z Pale.

Źródło: indikator.ba

About Monika Muchowiecka

Absolwentka gdańskiej slawistyki. Aktualnie pracuje w Europejskim Centrum Solidarności. Interesuje się współczesną literaturą południowo- i wschodniosłowiańską.
KOMENTARZE