Home / Bałkany / BiH / BiH: Przetargi w branży energetycznej

BiH: Przetargi w branży energetycznej

Przetarg spółki Elektroprivreda BiH na budowę obiektów energetycznych

Z powodu licznych spekulacji dotyczących podpisania protokołu o współpracy z rosyjsko-niemiecką firmą IFC & IFM GmbH, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ogłosiła, że z żadnym z partnerów projektu nie podpisała żadnego dokumentu dotyczącego budowy obiektów energetycznych.

Jak podkreśla JP EPBiH, wszystkie swoje działania dotyczące budowy realizuje w sposób transparentny, w zgodzie z prawem. W związku z tym spółka zapowiedziała, że w ciągu 15 dni ogłosi międzynarodowe zaproszenie do wyrażania zainteresowania budową obiektów elektroenergetycznych. Zarząd i Rada Nadzorcza JP EPBiH jednogłośnie podjęły decyzję o rozpisaniu przetargu i zdefiniowaniu kryteriów. Zostanie on ogłoszony w krajowych i międzynarodowych dziennikach urzędowych i biuletynach.

Źródło: indikator.ba

Przetarg na udzielanie koncesji na budowę elektrowni wiatrowych – Bosanski Petrovac

Ministerstwo Gospodarki kantonu Una-Sana rozpisało przetarg na udzielanie koncesji na budowę elektrowni wiatrowych na terenie gminy Bosanski Petrovac, o mocy 5 MW każda.

Przedmiotem koncesji jest obszar o powierzchni ok. 1800 ha, w miejscowości Medeno Polje, a okres na który przyznana zostanie koncesja wynosić będzie maksymalnie 30 lat. Budową obiektów energetycznych zainteresowanych jest już kilka dużych zagranicznych spółek.

Energia wiatrowa na terenie gminy Bosanski Petrovac, według szacunków, może wynosić ok. 200 MW. Na podstawie dotąd otrzymanych listów intencyjnych, wartość inwestycji w parki wiatrowe w Bosanskim Petrovcu przekroczy 50 mln ER.

Kanadyjska kompania „Greta Energie”, która posiada swoje oddziały także w BiH, przygotowania techniczne rozpoczęła już w 2008 r. Podpisano również porozumienie z niemieckim przedsiębiorstwem „Kraft” o zamiarze instalacji parku wiatrowego o mocy 150 MW.

Źródło: indikator.ba

About Ewa Janas

KOMENTARZE