Home / Bałkany / BiH / BiH: Rok 2014 najtrudniejszym od zakończenia wojny
protesty BiH - Reuters

BiH: Rok 2014 najtrudniejszym od zakończenia wojny

Powodzie w maju i sierpniu, protesty mieszkańców w lutym i październikowe wybory to wyzwania, z którymi Bośnia i Hercegowina musiała się zmierzyć w minionym roku, powiedział w wywiadzie dla Radia Wolna Europa prezes Banku Centralnego BiH, Kemal Kozarić. Rok 2014 ocenia on jako najtrudniejszy dla gospodarki i mieszkańców od zakończenia wojny.

Krótko podsumowując poprzedni rok, Kozarić mówił o spowolnieniu ekonomii, katastrofie naturalnej, ogromnej liczbie ludzi dotkniętych powodziami i miliardowych stratach. Konferencja darczyńców przyniosła do tego mniejszą pomoc od zakładanej, dlatego też ludzie wciąż nie odczuwają poprawy swojej sytuacji. Jako główny powód zmniejszenia inwestycji w kraju Kozarić podaje niestabilną sytuację polityczną.

Kozarić podkreślił, że zadłużenie wynosi obecnie 8,1 mld KM, czyli 28,9% PKB. Obowiązki finansowe wobec międzynarodowych instytucji finansowych MFW, Banku Światowego i EBOiR to w 2015 r. 598 mln. Jak ocenia, zadłużenie jest umiarkowane, problem stanowią natomiast kredyty przeznaczane na wydatki budżetowe, zamiast na inwestycje

Wg prognoz wzrost ekonomiczny w 2015 r. powinien wynieść 2,5%, szacunki MFW są optymistyczniejsze i mówią o 3,5%, z kolei EBOiR o 2,7%. Wg oceny Kozaricia wzrost na poziomie 2,5% oznaczałby nieznaczne ożywienie, co jest możliwe, o ile władza skoncentruje się na gospodarce, to znaczy jeśli postawi ekonomię na pierwszym miejscu i skupi się na zwalczaniu największego w regionie bezrobocia (27,5%), które jest największym problemem. To wg Kozaricia największe wyzwania dla tych, którzy będą podejmować decyzje.

Analiza BBC: Bezrobocie wśród młodych najwyższe na świecie

Jednocześnie BBC opublikowało analizę nt. skomplikowanej sytuacji w BiH. Zauważono w niej, że średnia miesięczna płaca to w Bośni i Hercegowinie zaledwie 400 EUR, a bezrobocie wśród osób młodych jest największe na świecie – aż 6 na 10 młodych osób nie może znaleźć pracy. Jak podkreślono, dużą winę za to ponosi system ustanowiony przez porozumienie z Dayton. Wszystkie grupy etniczne, choć zwykle trudno im osiągnąć porozumienie, są zgodne co do odpowiedzialności za tę sytuację polityków: ze względu na nepotyzm, korupcję, źle przeprowadzaną prywatyzację oraz ich pensje – 4 razy większe od średniej.

Wg analizy konieczne jest podjęcie ważnych decyzji odnośnie ekonomii, ochrony zdrowotnej, a nawet aktów urodzenia – ponieważ politycy na żaden temat nie są w stanie osiągnąć konsensusu. Masowe protesty w lutym, podczas których pojawiały się też prośby o zewnętrzną interwencję, pokazały poziom niezadowolenia ludności.

Wcześniej Unia Europejska nalegała na zmianę konstytucji, teraz koncentruje się na problemach obywateli, pisze BBC. Wg analizy BiH będzie o krok do UE, jeśli spełni warunki Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu, ale, jak podkreślają autorzy, jest to utrudnione przez polityków, którzy są u władzy od 20 lat.

Źródło: b92.net, avaz.ba

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE