Home / Bałkany / BiH / BiH: Rozpoczął się spis powszechny
httpwww.072info.comwp-contentuploads201308Popisnica2_2013.jpg

BiH: Rozpoczął się spis powszechny

1 października br. w BiH rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który będzie trwał do 15 października. Jest to pierwszy spis od 22 lat, a jego wyniki będą miały wielkie znaczenie dla rozwoju wielu dziedzin życia społecznego. Rachmistrzowie zbierają dane codziennie w godzinach 9-21. 30 września br. Urzędy Statystyczne entitetów i Agencja ds. Statystyki BiH podczas konferencji prasowej ogłosiły gotowość do przeprowadzenia spisu, jednak niektóre pozarządowe organizacje wysunęły zarzuty. Spis początkowo miał się odbyć w kwietniu br., jednak w związku z zaleceniami Komitetu Wykonawczego International Monitoring Operation (IMO) został w styczniu br. przełożony przez Radę Ministrów na październikowy termin.

Wszyscy rachmistrzowie podpisali oświadczenia o zachowaniu poufności, a dyrektor Agencji ds. Statystyki BiH podkreślił, że szczególnie zwracano uwagę na bezpieczeństwo danych, które zostaną zaszyfrowane specjalnym kodem składającym się z trzech części. Do przeprowadzenia spisu zaangażowano ok. 25 tys. ludzi: rachmistrzów (19 tys.) oraz kontrolerów i rachmistrzów rezerwowych (6 tys.). Wstępne wyniki mają zostać przedstawione po 90 dniach od zakończenia procedur (styczeń 2014). Koszty przeprowadzeniu spisu wyniosą ok. 46 mln KM (23 mln EUR). Komisja Europejska przyznała grant w wys. 7,5 mln EUR na ten cel. Obywatele BiH są zobowiązani do udzielenia odpowiedzi rachmistrzom, a za podanie nieprawidłowych danych przewidziano karę w wys. od 1000 do 10 tys. KM (510-5100 EUR). Uczestnik nie musi jednak udzielić konkretnej odpowiedzi na pytanie dot. przynależności etnicznej czy religijnej, w kwestionariuszu przewidziano m. in. odpowiedź ‚nieznane’.

Przed rozpoczęciem spisu przeprowadzono kampanię promującą go pośród wszystkich trzech narodów konstytucyjnych (Boszniaków, Serbów i Chorwatów) oraz mniejszości narodowych, a liderzy polityczni nawoływali do wzięcia w nim udziału. Spis przez wiele lat był przedmiotem sporów partii i właściwie stał się kwestią bardziej polityczną niż statystyczną. Ustawy spisowa, która budziła wiele kontrowersji pośród trzech grup etnicznych, została ostatecznie zaakceptowana w lutym 2012. Muzułmanie obawiali się, że rezultaty spisu powszechnego, mogą odsłonić skutki czystek etnicznych na niektórych terenach, do których muzułmańscy uchodźcy już nigdy nie powrócili. Również chorwaccy przedstawiciele polityczni mieli obawy, że wielu Chorwatów zbojkotuje spis, żeby nie stracić przywilejów, które mają w Chorwacji. Problemy z udzieleniem odpowiedzi podczas spisu mogą mieć także Serbowie, zwłaszcza mieszane małżeństwa i ich potomkowie.

Według ostatniego spisu z 1991 roku, BiH zamieszkiwało 4,4 mln ludzi, w tym 43,7% Boszniaków, 31,4% Serbów Bośniackich oraz 17,3% Chorwatów. Prezydent RS, Milorad Dodik wielokrotnie ostrzegał, że wyniki spisu wskażą na zmiany w strukturze demograficznej. Wg niego w FBiH mieszka o wiele mniej Serbów niż przed wojną, a w RS żyje znaczna liczba Boszniaków. Obecnie ocenia się, że w RS mieszka od 15 do 20 % Boszniaków, a w FBiH liczba Serbów spadła z 30 do 2%.

Dane, które zostaną zebrane podczas spisu, pomogą nakreślić realny obraz społeczno-ekonomicznej sytuacji w BiH, szczególnie po wojnie. Będą podstawą dla władz na wszystkich szczeblach do planowania działań na rzecz rozwoju kraju, regionów, lokalnych społeczności. Posłużą także do ułatwienia krajowym i zagranicznym firmom opracowania planu rozwoju oraz inwestycji. Spis to duży krok w kierunku integracji europejskich i korzystania ze środków z funduszy IPA, a zgromadzone dane będą uznane na arenie międzynarodowej. Po przeprowadzeniu spisu w BiH będzie wiadomo jak wygląda sytuacja w systemie edukacji, w dziedzinie zatrudnienia czy w kwestii możliwości budownictwa mieszkaniowego. Będą znane także ważne dane dot. m. in. stopnia rozwoju technologicznego, migracji oraz podstawowych źródeł środków do życia mieszkańców mieszkańców BiH, analfabetyzmu i stopnia wykształcenia obywateli. Wyniki spisu udzielą odpowiedzi także na inne ważne pytania, jak np. czy rolnictwo to bardzo ważna część gospodarki BiH.

Źródło: biznis.ba klix.ba seebiz.net

About Monika Muchowiecka

Absolwentka gdańskiej slawistyki. Aktualnie pracuje w Europejskim Centrum Solidarności. Interesuje się współczesną literaturą południowo- i wschodniosłowiańską.
KOMENTARZE