Home / Bałkany / BiH / BiH: Rozpoczęła się odbudowa twierdzy Kastel w Banja Luce

BiH: Rozpoczęła się odbudowa twierdzy Kastel w Banja Luce

Kastel Banja Luka - slike.4t.com.

W Banja Luce rozpoczęła się odbudowa części twierdzy Kastel „Cjeline 9”, którą finansuje Unia Europejska ze środków Instrumentu pomocy przedakcesyjnej (IPA 2011). Minister Spraw Obywatelskich BiH Sredoje Nović powiedział, że po latach starań rozpoczyna się odbudowa twierdzy Kastel, jednego z najważniejszych kulturowo-historycznych zabytków w całej BiH, regionie i Europie.

– Jesteśmy zadowoleni, że Unia Europejska przeznaczyła znaczące środki na rewitalizację twierdzy Kastel. Zbliża się czas kolejnej konferencji, na której Unia Europejska będzie przydzielała środki na poziomie regionu, a my również wtedy zgłosimy twierdzę Kastel. Wierzę, że wykonawcy i organy nadzorcze pomyślnie wykonają swoją pracę, mimo tego, że odbudowa zabytków kulturalno-historycznych jest bardzo wymagającym zadaniem.

Burmistrz Banja Luki Slobodan Gavranović po spotkaniu z Ministrem Spraw Obywatelskich Sredojem Novićem, Ministrem Edukacji i Kultury RS Goranem Mutabdžijem i przedstawicielem Delegatury Unii Eropejskiej Vladimirem Pandurevićem, które odbyło się ze względu na rozpoczęcie prac nad twierdzą Kastel stwierdził, że dzięki Radzie Ministrów BiH i Delegacji UE, z funduszy IPA zapewniono 2,5 mln euro na rewitalizację twierdzy.

– Rozpoczynamy rewitalizację „Cjeline 9” twierdzy Kastel, czyli historycznego muzeum z dziedzińcem. Ta część zostanie odrestaurowana w ciągu dwóch lat, a my przygotujemy studium inwestycyjne dla pozostałych ośmiu części. To jest bardzo ważne zadanie, gdyż jest to budynek o bardzo dużym znaczeniu kulturowo-historycznym dla tego obszaru, podkreślił Gavranović.

Vladimir Pandurević powiedział, że odbudową twierdzy Kastel zostanie zakończony cykl inwestowania w renowację zabytków kulturalno-historycznych w BiH, dodając, że w trakcie renowacji jest ratusz w Sarajewie i Novim Gradzie oraz stare miasto w Stolcu. Podkreślił również, że społeczności lokalne muszą poświęcić więcej uwagi zabytkom po odbudowie, głównie na to, żeby zostały dobrze wykorzystane.

Wykonawcą projektu na twierdzy Kastel jest przedsiębiosrstwo z Trebinja „Porobić” d. o. o a organem nadzorującym jest Instytut Budownictwa w Banja Luce.

Źródło: indikator.ba

About Dorota Wojciechowska

Zakochana w Dalmacji i chorwackim Wybrzeżu Adriatyckim. Absolwentka turystyki i rekreacji oraz filologii chorwacko-serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie stypendystka i studentka kroatystyki na Uniwersytecie w Splicie. Uwielbiająca wszelkiego rodzaju podróże, licencjonowana pilot wycieczek zagranicznych i rezydent.
KOMENTARZE