Home / Bałkany / BiH / BiH: Rozpoczęto wydawanie biometrycznych paszportów trzeciej generacji
novi_pasos_bih-bih.time.mk

BiH: Rozpoczęto wydawanie biometrycznych paszportów trzeciej generacji

W związku z wieloma próbami fałszowania dokumentów identyfikacyjnych stworzono nowe metody, dzięki którym podrobienie paszportów ma być utrudnione. Paszporty biometryczne trzeciej generacji, które zaczęto już wydawać w BiH, są tego najlepszym przykładem.

Wydawanie paszportów trzeciej generacji w Bośni i Hercegowinie rozpoczęto 1 października. Dane osobowe, miejsce i data urodzenia oraz forma pola przeznaczona do odczytu maszynowego są grawerowane laserowo i zakodowane w chipie. Cyfrowe zdjęcie, odciski palców i podpis to podstawowe biometryczne dane identyfikacyjne.

Państwa Unii Europejskiej powinny wydawać takie paszporty już od 2014 roku, co reguluje dokument stworzony przez Organizacje Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) Doc 9303. Państwa spoza UE wydają przede wszystkim paszporty drugiej generacji – wśród tych państw jest Bośnia i Hercegowina, której zaleca się całkowite dostosowanie do standardów państw unijnych.

Paszporty w FBiH wydają kantonalne ministerstwa spraw wewnętrznych, w Republice Serbskiej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RS. Wnioski o wydanie tego dokumentu składa się w urzędzie przypisanym do miejsca zamieszkania, a jego cena wynosi ok. 20 EUR, a w procedurze przyspieszonej ok. 100 EUR. Jest on ważny 10 lat w przypadku osób pełnoletnich oraz 3 lata w przypadku dzieci do lat trzech, a dla dzieci od trzech do osiemnastu lat ważność dokumentu to 5 lat.

Zgodnie z wymogami UE w krajach członkowskich rozpoczęcie wydawania takich paszportów powinno nastapić do końca 2014 r.

Źródło: radiosarajevo.ba

About Angelika Zanki

Absolwentka Europeistyki i Slawistyki Zachodniej i Południowej (kroatystyka) na Uniwersytecie Warszawskim, studiowała również na Wydziale Filozoficznym w Zagrzebiu, doktorantka UW. Jej korzenie wywodzą się z Dalmacji, stąd miłość do Chorwacji i zainteresowanie całym regionem. Lubi zajmować się tłumaczeniami i uczeniem chorwackiego. Zainteresowana sytuacją polityczną i gospodarczą Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny, jak i kulturą obu krajów.
KOMENTARZE