Home / Bałkany / BiH / BiH: Rozwój transportu kolejowego

BiH: Rozwój transportu kolejowego

W piątek 2 marca przewodniczący zarządu JP Željeznice Federacije BiH (ŽFBiH)Koleje FBiH, Nedžad Osmanagić, przewodniczący zarządu Rail Cargo Austria AG Gruppe (RCA), Erik Regter, i dyrektor Express-Interfracht Austria, Zoltan Potvorszki, podpisali w Sarajewie list intencyjny dotyczący współpracy. Przedmiotem porozumienia jest rozwój transportu towarów koleją, szczególnie w korytarzu 5-C, od portu Ploče w kierunku Europy Środkowej. Poza koniecznością intensyfikacji transportu w tym korytarzu, zwrócono także uwagę na potrzebę stworzenia dobrych połączeń z głównym korytarzem, przede wszystkim z X korytarzem paneuropejskim.

Udział kolei w łącznej wymianie towarowej w Bośni i Hercegowinie wynosi ok.10% łącznego potencjału towarowego, który z kolei wynosi ok.4 mln ton.

Rozwój transportu kolejowego i morskiego, w szczególności powiązania terminali kolejowych i portowych, jest fundamentem polityki transportowej UE. Podpisane porozumienie ma więc ogromne znaczenie dla Bośni i Hercegowiny w kontekście integracji z UE.

Źródło: biznes.ba

About Joanna Nowak

...
KOMENTARZE