Home / Bałkany / BiH / BiH: RS musi wypłacić odszkodowania członkom rodzin zabitych mieszkańców Sarajewa

BiH: RS musi wypłacić odszkodowania członkom rodzin zabitych mieszkańców Sarajewa

seebiz.eu

Na podstawie wydanych wyroków sądowych władze RS muszą wypłacić ponad 120 tys. EUR odszkodowania członkom rodzin sarajewian, którzy zostali zabici podczas ataków wojsk Serbów bośniackich w trakcie trwającego w latach 1992-1995 oblężenia. Sąd Miejski w Sarajewie do chwili obecnej wydał osiem wyroków w sprawie roszczeń przeciwko RS dotyczących różnych przestępstw. Adwokat Esad Hrvačić, który reprezentował skarżących, wyjaśnił, że roszczenia dotyczą wypłaty odszkodowań za cierpienia psychiczne spowodowane śmiercią krewnych, które w różnych przypadkach wynoszą od 7 do 20 tys. KM (od 3580 do 10 230 EUR). Wysokość przyznanego odszkodowania zależała od stopnia pokrewieństwa ze zmarłym. Łączna suma zasądzonych do chwili obecnej odszkodowań wynosi 230 tys. KM (122 520 EUR). Najprawdopodobniej ostateczna kwota będzie o wiele wyższa, ponieważ na rozpatrzenie czeka ok. 3000 pozwów.

Hrvačić jest zadowolony z korzystnych wyroków, jednakże widzi braki w rozwiązaniach prawnych dotyczących tych spraw. Zauważa, że powinna zostać wprowadzona nowa kategoria – zabójstwo wojenne. Uważa także, że każdy przypadek jest specyficzny i w trakcie postępowań sądowych nie powinno się traktować wszystkich śmierci w jednakowy sposób.

Wyroki sądów zobowiązały władze RS do wypłacenia odszkodowań w terminie miesiąca od ich zasądzenia, jednak RS do tej pory nie pokryła żadnego z roszczeń, chociaż pierwszy wyrok został wydany w lipcu 2012 roku. Wniesione zostały odwołania od wszystkich wyroków, a wiele postępowań apelacyjnych jest już w toku. Hrvačić jest jednak przekonany, że ostatecznie RS będzie musiała wypłacić wszystkie odszkodowania razem z narosłymi odsetkami. W przypadku poważnych problemów z uzyskaniem odszkodowań, skarżący są gotowi przedstawić swoją sprawę Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka.

Źródło: seebiz.eu

About Monika Muchowiecka

Absolwentka gdańskiej slawistyki. Aktualnie pracuje w Europejskim Centrum Solidarności. Interesuje się współczesną literaturą południowo- i wschodniosłowiańską.
KOMENTARZE