Home / Bałkany / BiH / BiH: Rusza realizacja projektów inwestycyjnych w RS

BiH: Rusza realizacja projektów inwestycyjnych w RS

W tym roku rozpocznie się realizacja kilku projektów inwestycyjnych, m.in. budowa systemu melioracyjnego – antypowodziowego i nawadnianiającego, powiedział minister rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej RS, Miroslav Milovanović. Oczekuje on, że wraz z początkiem sezonu budowlanego rozpoczną się wypłaty środków i prace nad projektami antypowodziowymi, ale dynamika tego procesu zależy w dużej mierze od poszczególnych gmin, które muszą uregulować stosunki prawno-własnościowe.
Obecnie jest też prowadzony pilotażowy projekt dotyczący nawadniania – podpisano już umowę z firmą izraelską i oceniana jest dokumentacja konkursowa, złożona przez producentów rolnych. 60% wartości projektu mają pokryć rolnicy, którzy wezmą udział w projekcie, pozostałe 40% oraz dostępność kredytów ma zapewnić ministerstwo, które zakłada, że dzięki programowi nawodnione zostanie 1 000 ha.
Działania w zakresie leśnictwa mają zmienić obecną złą sytuację w tej dziedzinie, czyli wysoki poziom kradzieży i fakt, że lokalni przetwórcy nie są w stanie zapewnić surowców dobrej jakości.
Dużym problemem w całej BiH jest też obrót lekami weterynaryjnymi – na ten rok zaplanowane są stanowcze kroki mające mu przeciwdziałać. – Chociaż ta ustawa w RS jest lepsza niż w Federacji, producenci rolni bez kontroli korzystają z dowolnych dostępnych antybiotyków i preparatów hormonalnych. Należy temu zapobiegać, powiedział Milovanović.

Tekst i zdjęcie: capital.ba, tłum. i red. Izabela Misiak

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE