Home / Bałkany / BiH / BiH: Rynek pracy w sierpniu – dane Urzędu Statystycznego

BiH: Rynek pracy w sierpniu – dane Urzędu Statystycznego

Nieznacznie wzrosło bezrobocie i minimalnie podniosły się płace – tak przynajmniej wynika z danych za sierpień opublikowanych przez Urząd Statystyczny BiH (Agencija za statistiku BiH). Nie obejmują one jednak nawet trzeciej części mieszkańców państwa [według danych szacunkowych z 2010 r. liczba ludności wynosi 3,8 mln – przyp. red.].

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w sierpniu br. 545 904 osoby, co oznacza wzrost o 14 846, czyli 2,9 punktu procentowego r/r oraz 1,2% m/m. Kobiety stanowiły w tym miesiącu 50,8% zarejestrowanych bezrobotnych, ich liczba wzrosła o 0,9% m/m.

W tym samym miesiącu liczba osób zatrudnionych w podmiotach prawnych wynosiła 686 986, z czego 280 155 stanowiły kobiety. Oznacza to, że ogólna liczba zatrudnionych zmniejszyła się o 0,3% m/m, zaś liczba zatrudnionych kobiet o 0,4%.

Średnia płaca brutto wyniosła w sierpniu 1 298 KM (662 EUR) – o 0,3% więcej niż w grudniu poprzedniego roku i o 1,2% więcej niż w analogicznym miesiącu roku 2011. Najwyższe średnie płace brutto odnotowano w sektorze pośrednictwa finansowego – 2 152 KM (niespełna 1 100 EUR), zaś najniższe w hotelach i restauracjach – 843 KM (430 EUR).

Średnia miesięczna płaca netto wynosiła 830 KM (423 EUR), co oznacza wzrost o 0,2% w stosunku do grudnia zeszłego roku i o 1% r/r. Najwyższe średnie płace netto odnotowano w sektorze pośrednictwa finansowego – 1 357 KM (692 EUR), zaś najniższe w hotelach i restauracjach – 544 KM (277 EUR).

 

Pełne dane można znaleźć w dokumentach opublikowanych przez Urząd Statystyczny BiH:

zarejestrowani bezrobotni,

zatrudnienie,

płace brutto,

płace netto.

 

Źródło: bhas.ba

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE