Home / Bałkany / BiH / BiH: Sarajewo przygotowuje się do elektronicznej rejestracji przedsiębiorstw

BiH: Sarajewo przygotowuje się do elektronicznej rejestracji przedsiębiorstw

inwestycje - miski.waw.pl

W sarajewskiej Sali Rady Miejskiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami macedońskiej firmy Reaktiv, którzy zaprezentowali swoje doświadczenia związane z projektem „Uproszczenie procedur i rozwój elektronicznej rejestracji przedsiębiorstw”. Na spotkaniu został m. in. poruszony temat niskiego poziomu konkurencyjności BiH w zakresie przyciągania zagranicznych inwestycji, w związku z czym odpowiednie instytucje powinny dążyć do zmiany obecnej sytuacji i wprowadzać najkorzystniejsze rozwiązania.

Dejan Damjanović, dyrektor wykonawczy firmy Reaktiv, która oferuje konsulting i rozwiązania techniczne dot. poprawy środowiska biznesowego, opowiedział o pomysłach wprowadzonych w Macedonii i o tym, w jaki sposób mogą one zostać zastosowane w BiH. Zgodnie z jego słowami, dzięki implementacji prostych procedur rejestracji przedsiębiorstw, Macedonia zajęła pierwszą pozycję w Europie i piątą na świecie w raporcie Banku Światowego o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej. Damjanović uważa, że podobne procedury mogą zostać wdrożone w BiH, co więcej – bez powtarzania błędów, których nie uniknięto w Macedonii.

Reforma środowiska biznesowego w Macedonii rozpoczęła się w 2003 roku, a elektroniczna rejestracja przedsiębiorstw została wprowadzona w 2011 roku. Obecnie kompletna rejestracja firmy, przez którą rozumie się prawną, podatkową i rzeczywistą rejestrację oraz otwarcie rachunku bankowego, trwa ok. 4 godzin. Damjanović podkreślił, że pozytywnym skutkiem takiego uproszczenia procedur był  bardzo wysoki wzrost liczby nowych firm.

Asystent burmistrza Sarajewa, Sahrudin Sarajčić, powiedział, że miasto to rozpoczęło wprowadzanie podobnego projektu kilka miesięcy temu i okazało się, że konieczne jest zaangażowanie wszystkich instytucji, od gminnych po państwowe. Sarajčić zapowiedział, że ma zostać stworzony system, który umożliwi elektroniczną rejestrację w terminie od 3 do 5 dni.

Wg analizy konkurencyjności przeprowadzonej przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) w 2011 roku, Sarajewo znajduje się na przedostatnim, dwudziestym pierwszym miejscu. Na rejestrację firmy i rozpoczęcie jej działalności potrzebne są aż 3-4 miesiące. Założenie spółki akcyjnej wymaga dokonania 25 kroków, z których każdy jest bardzo drogi i wiąże się z wielką ilością procedur i wymaganych dokumentów. Uproszczenie procesu rejestracji zwiększyłoby liczbę nowych firm, jak pokazał macedoński przykład. Inicjatorzy projektu z Sarajewa mają nadzieję, że jego wszystkie fazy zostaną ukończone w następnych latach. Problemem pozostają jednak wysokie koszty wprowadzenia nowych rozwiązań, a wciąż nie wiadomo, jaka instytucja zapewni środki na ten cel.

Źródło: ekapija.ba

About Zuzanna Głowacka

Absolwentka gdańskiej slawistyki, wciąż próbuje się zmusić do zakończenia magisterskiej przygody z europeistyką. Zajmuje się tłumaczeniami i współczesną literaturą bośniacką. Aktualnie mieszka i studiuje w Sarajewie.
KOMENTARZE