Home / Bałkany / BiH / BiH: Spadek eksportu i dalszy wzrost importu w RS

BiH: Spadek eksportu i dalszy wzrost importu w RS

Republika Serbska w pierwszym półroczu tego roku odnotowała spadek eksportu oraz dalszy wzrost importu. W okresie od stycznia do czerwca 2012 roku wartość eksportu osiągnęła 1,8 mld KM [3,6 mld PLN] czyli 4,1% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Import, w tym samym okresie, wyniósł 2,144 mld KM [4,288 mld PLN] czyli 0,7% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Wskaźnik pokrycia importu eksportem dla pierwszych sześciu miesięcy wyniósł 55%, podczas gdy deficyt w handlu zagranicznym wyniósł 964 mln KM [1928 mln PLN].
Pod względem geograficznym wymiany handlowej RS z zagranicą, w okresie od stycznia do czerwca 2012 roku, najwięcej eksportowano do Włoch – 188 mln KM [376 mln PLN] czyli 15,9% oraz do Serbii – 186 mln KM [372 mln PLN] czyli 15,7% całkowitej wartości eksportu.
Statystyki pokazują, że w tym samym okresie najwięcej importowano z Rosji i to o wartości 529 mln KM [1058 mln PLN] czyli 24,7% oraz z Serbii – 366 mln KM [732 mln PLN] czyli 15,7% całkowitej wartości importu.
Ze względu na rodzaj produktów, w okresie od stycznia do czerwca 2012 roku, największy udział w eksporcie osiągnęły oleje ropy naftowej oraz oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (oprócz surowych), a ich wartość wyniosła 174 mln KM [348 mln PLN] czyli 14,8 ogólnej wartości eksportu, zaś największy udział w imporcie osiągnęła ropa naftowa oraz oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (surowe), których łączna wartość wyniosła 568 mln KM [1132 mln PLN] czyli 26,5% całkowitej wartości importu.
W czerwcu 2012 roku odnotowano eksport o wartości 214 mln KM [428 mln PLN] i import o wartości 381 mln KM [762 mln PLN].

Źródło: biznis.ba

About Dorota Wojciechowska

Zakochana w Dalmacji i chorwackim Wybrzeżu Adriatyckim. Absolwentka turystyki i rekreacji oraz filologii chorwacko-serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie stypendystka i studentka kroatystyki na Uniwersytecie w Splicie. Uwielbiająca wszelkiego rodzaju podróże, licencjonowana pilot wycieczek zagranicznych i rezydent.
KOMENTARZE