Home / Bałkany / BiH / BiH: Spadek inwestycji zagranicznych

BiH: Spadek inwestycji zagranicznych

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w BiH, w pierwszej połowie 2012 roku, wyniosły 51,47 mln KM [ 103 mln PLN] i są mniejsze o 102 mln KM [204 mln PLN] w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, kiedy to wynosiły 154,1 mln KM [308,2 mln PLN] – prezentują dane Dyrekcji Planowania Gospodarczego BiH.

Według informacji Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Stosunków Gospodarczych BiH, najwięcej w pierwszej połowie roku inwestowała firma „Droga Kolinska” – 13,44 mln KM [26,9 mln PLN], następnie Nova Ljubljanska banka – 10,76 mln KM [21,5 mln PLN]. Pod względem wycofywania kapitału na pierwszym miejscu znalazł się Hypo Alpe Adria bank – 45,48 mln KM [100 mln PLN] oraz Tipo Odžak – 3,98 mln KM [8 mln PLN].

Największy wpływ na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w BiH, w pierwszej połowie tego roku miało obniżenie przez Agencję Standard & Poor’s ratingu kredytowego do B.

W drugim kwartale tego roku obcokrajowcy zainwestowali w BiH 56,46 mln KM [113 mln PLN], podczas gdy w analogicznym okresie w 2011 roku wartość inwestycji wynosiła 60,9 mln KM [122 mln PLN].

W pierwszym kwartale odnotowano ujemny wzrost gospodarczy, a w drugim kwartale spadek się utrzymał. Dane z sektora realnego wskazują na dalszy spadek konsumpcji prywatnej i inwestycji, co jest równoważone nieznacznym wzrostem pokrycia eksportu importem. Dodatkowo spadek prywatnej konsumpcji w drugim kwartale wskazuje na rzeczywistą stagnację, możliwy jest też spadek sprzedaży detalicznej. Dalszy spadek prac budowlanych w drugim kwartale wskazuje na coraz silniejszy spadek inwestycji.

Podkreśla się, że nasilenie niekorzystnych warunków gospodarczych w międzynarodowym otoczeniu gospodarczym, w pierwszej połowie 2012 roku negatywnie wpłynęło na produkcję przemysłową w BiH. W pierwszym półroczu 2012 roku, w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku wielkość produkcji przemysłowej w BiH spadła o 6,7%.

Struktura siły roboczej w maju i czerwcu nie została znacznie zmieniona, natomiast wzrosła stopa bezrobocia. Liczba osób pracujących w maju wynosiła 691 600 osób. Mimo prac sezonowych, liczba bezrobotnych w czerwcu wynosiła 538 000 i dalej się zwiększa. Oficjalna stopa bezrobocia osiągnęła 43,7%. W czerwcu pierwszy raz od początku roku nastąpiła tendencja spadkowa w zatrudnieniu. Wzrost zatrudnienia w sektorze publicznym oraz niewielki wzrost zatrudnienia w przemyśle przetwórczym znacząco wpłynęły na poprawę liczby zatrudnionych. W budownictwie, hotelarstwie i handlu odnotowano spadek liczby zatrudnionych.
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2012 roku wartość eksportu wyniosła 3,8 mld KM [7,6 mld PLN], co oznacza spadek o 5,1%, w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Deficyt handlowy BiH w tym roku osiągnął wartość 3,4 mld KM [6,8 mld PLN] i jest większy o 4,7% niż w 2011 roku.

Źródło: indikator.ba

About Dorota Wojciechowska

Zakochana w Dalmacji i chorwackim Wybrzeżu Adriatyckim. Absolwentka turystyki i rekreacji oraz filologii chorwacko-serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie stypendystka i studentka kroatystyki na Uniwersytecie w Splicie. Uwielbiająca wszelkiego rodzaju podróże, licencjonowana pilot wycieczek zagranicznych i rezydent.
KOMENTARZE