Home / Bałkany / BiH / BiH: Spadek przychodów z podatków pośrednich

BiH: Spadek przychodów z podatków pośrednich

Urząd ds. Podatków Pośrednich (UO UIO) BiH ustalił, że konieczne jest podjęcie szeregu działań na rzecz poprawy systemu gromadzenia dochodów oraz zapobiegania możliwej defraudacji.
Według najnowszych danych, zysk netto w czerwcu tego roku był mniejszy o 61,268 mln KM [122,55 mln PLN], czyli o 13% mniej, w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku, natomiast przychody netto w pierwszej połowie 2012 r. są mniejsze o 36,269 mln KM [72,54 mln PLN], czyli o 1,54% mniej niż w takim samym okresie roku 2011 – pokazują najnowsze dane.
Rada Administracyjna na posiedzeniu w Sarajewie otrzymała informacje o przychodach, które zebrał UIO BiH w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku oraz zobowiązała dyrektora UIO Mirę Džakula aby przygotował informacje zawierającą uwagi i sugestie zgłoszone podczas posiedzenia.
Informacje o dochodach, które zbiera UIO BiH, pierwszy raz, na prośbę Ministra Skarbu i Finansów Nikola Šipricia, stała się tematem obrad.
Ze względu na fakt, że informacje przedstawione na posiedzeniu nie były kompletne, stwierdzono, że na następnej sesji włączone zostaną dane o wpływach na rachunek UIO BiH za czerwiec, poinformowano z Ministerstwa Skarbu i Finansów BiH.
Członkowie Urzędu ds. Podatków Pośrednich wyrazili pełne poparcie dla dyrektora Miry Džakula, który ma podjąć wszelkie środki w celu eliminacji istniejących nieprawidłowości i podkreślili, że monitoring poboru podatków i problemów, które im towarzyszą muszą być procesem ciągłym.
Podczas dyskusji podkreślono konieczność dokonania serii analiz, w celu poprawy ściągalności należności, od struktury niepobranych podatków do sposobu oceny wartości celnej oraz wyrażono potrzebę stosowania jednakowych przepisów we wszystkich jednostkach UIO BiH.
Na posiedzeniu zwrócono uwagę, że byłoby dobrze, aby członkowie UO UIO spotkali się z przedstawicielami Prokuratury BiH, ze względu na znaczną liczbę spraw z zakresu oszust podatkowych, których skala sięga milionowych kwot, a nie są ściągnięte.

Źródło: indikator.ba

About Dorota Wojciechowska

Zakochana w Dalmacji i chorwackim Wybrzeżu Adriatyckim. Absolwentka turystyki i rekreacji oraz filologii chorwacko-serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie stypendystka i studentka kroatystyki na Uniwersytecie w Splicie. Uwielbiająca wszelkiego rodzaju podróże, licencjonowana pilot wycieczek zagranicznych i rezydent.
KOMENTARZE