Home / Bałkany / BiH / BiH: Spotkanie biznesowe bośniackich i macedońskich przedsiębiorców

BiH: Spotkanie biznesowe bośniackich i macedońskich przedsiębiorców

W Izbie Handlu Zagranicznego BiH odbyło się spotkanie bośniackich i macedońskich przedsiębiorców, którego głównym celem była poprawa istniejących i poszukanie nowych form współpracy.
Stronę macedońską reprezentowali przedstawiciele 15 przedsiębiorstw zajmujących się obróbką metali, przemysłem spożywczym i budownictwem.
– Zagraniczna wymiana handlowa między BiH i Macedonią stale rośnie, a w 2011 r. wynosiła 140 mln euro, z czego 72 mln euro stanowił import z Macedonii, a 68 mln euro wartość towarów wyeksportowanych z BiH – powiedział dyrektor Agencji Promocji Eksportu BiH Enes Ališković.
Intensyfikacja współpracy z Macedonią jest szczególnie ważna, głównie ze względu na bliskie wejście Chorwacji do UE. Macedonia stanie się wówczas jednym z alternatywnych rynków dla niektórych produktów. Ališković podkreślił, że w ostatnich latach Bośni i Hercegowinie udało się osiągnąć zrównoważoną wymianę handlu zagranicznego z Macedonią.
– Głównymi produktami eksportowanymi na rynek macedoński są wyroby cukiernicze i metalowe, a nadrzędnym celem jest zwiększenie eksportu produktów z sektora przemysłu spożywczego, głównie mleka i przetworów mlecznych. Z Macedonii importowane są leki, owoce i warzywa, wyroby metalowe oraz tytoniowe – powiedział Ališković.
Dyrektor Stowarzyszenia Budownictwa Macedońskiej Izby Gospodarczej Marija Petroska podkreśliła, że głównym przedmiotem dyskusji jest rozważenie możliwości podjęcia wspólnych przedsięwzięć, wymiana doświadczeń oraz nawiązanie nowych kontaktów.

Źródło: privrednastampa.biz, indikator.ba, komorabih.ba

About Dorota Wojciechowska

Zakochana w Dalmacji i chorwackim Wybrzeżu Adriatyckim. Absolwentka turystyki i rekreacji oraz filologii chorwacko-serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie stypendystka i studentka kroatystyki na Uniwersytecie w Splicie. Uwielbiająca wszelkiego rodzaju podróże, licencjonowana pilot wycieczek zagranicznych i rezydent.
KOMENTARZE