Home / Bałkany / BiH / Zastępca Sekretarza Generalnego NATO w BiH

Zastępca Sekretarza Generalnego NATO w BiH

Minister spraw zagranicznych BiH Zlatko Lagumdžija spotkał się 20 lipca w Sarajewie z zastępcą Sekretarza Generalnego NATO Alexandrem Vershbowem. Minister podkreślił zaangażowanie BiH w działania zmierzające do jak najszybszej akcesji do NATO, co jest, jego zdaniem, najlepszą gwarancją pokoju w państwie i całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Zaprezentował też osiągnięcia państwa w kwestii spełnianiu warunków dla rozpoczęcia wdrażania Planu Działania na Rzecz Członkostwa w NATO (MAP – Membership Action Plan). Wspomniał też o ważnym spotkaniu liderów partii politycznych BiH w Banja Luce, które odbyło się niedawno. Na nim uzgodniono, że premierzy FBiH i RS we współpracy z członkami Prezydium BiH w ciągu dziesięciu dni przygotują i podpiszą porozumienie o podziale majątku wojskowego i państwowego. W kontekście współpracy regionalnej Lagumdžija podkreślił pełne sukcesu sześciomiesięczne przewodnictwo BiH w ramach Karty Amerykańsko-Adriatyckiej A5, które zakończyło się miesiąc temu.

Rozmawiano również o sytuacji w Afganistanie (tu zwłaszcza o udziale żołnierzy BiH w misji), na Bliskim Wschodzie i Północnej Afryce.

Jak powiedział Vershbow, drzwi do NATO stoją otworem dla wszystkich państw podzielających te same wartości i w pełni gotowych na poniesienie odpowiedzialności związanych z członkostwem. Vershbow spotkał się również  z członkami Prezydium BiH, Radą Ministrów BiH i premierem Bevandą.

Jak zawsze w dyskusji o euroatlantyckich ambicjach BiH, jak bumerang powraca kwestia braku niezbędnych regulacji dotyczącej majątku wojskowego. Tu wiele jednak zależy od efektywności zmian i stabilizacji, zwłaszcza politycznej. Tych jednak, na razie, próżno szukać w BiH.    

 

Źródło: dnevniavaz.ba, mfa.ba

 

About Ewa Janas

KOMENTARZE