Home / Bałkany / BiH / BiH: Stabilny sektor bankowy to pozytywny sygnał dla inwestorów zagranicznych

BiH: Stabilny sektor bankowy to pozytywny sygnał dla inwestorów zagranicznych

Sektor bankowy BiH, w minionych latach kryzysowych, utrzymał stabilność, płynność i wysoką kapitalizację, spełnione są także wszystkie warunki, aby pozostało tak i w 2013 r., ogłosił prezes Związku Banków BiH Sanel Kusturica.

– Kapitał sektora w 2012 r. kontynuował trend wzrostowy, co jest rezultatem podjętej dekapitalizacji, jak również tego, że banki osiągnięte zyski przeznaczają do wzmacniania bazy kapitałowej. Oznacza to, że generowane zyski sektora bankowego są zatrzymywane i reinwestowane w BiH, a poprawa rentowności banków w 2012 r. korzystnie wpływa na PKB oraz jest pozytywnym sygnałem dla inwestorów zagranicznych, tłumaczy Kusturica, jednocześnie ostrzegając, że negatywne efekty stagnacji makroekonomicznej, które były szczególnie widoczne w drugiej połowie 2012 r. nie ominęły sektora bankowego.

Z tych powodów w 2013 r. utrudniony będzie wzrost akcji kredytowej.

– Banki w tym roku, mimo wyjątkowo utrudnionych warunków działalności osiągnęły wzrost kredytów o 5%. Jednak spadek krajowych depozytów w 2012 r., wzrost cen i ograniczenie ilości zewnętrznych źródeł finansowania kredytów oraz prognozy minimalnego wzrostu gospodarczego o 1% w 2013 r., z powodu których nie można oczekiwać ożywienia inwestycji, rozpoczęcia wysokiej jakości projektów w gospodarce, wzrostu zatrudnienia i siły nabywczej, wskazują na to, że wzrost kredytów w przyszłym roku będzie bardzo utrudniony, ostrzega Kusturica.

Chroniczny brak płynności gospodarki, z powodu którego osoby prawne nie mogą odpowiednio spełniać swoich zobowiązań kredytowych, doprowadził do rekordowego wzrostu udziału kredytów niskiej jakości o 12,7% w 2012 r. a w konsekwencji do ostrożniejszej polityki kredytowej banków.

Prezes Związku Banków BiH jest ostrożny w prognozowaniu pozytywnych zmian w 2013 r. odnośnie ryzyka kredytowego i zatrzymania wzrostu kredytów niskiej jakości.

– Aktualna część kredytów niskiej jakości w całkowitej ilości kredytów osiągnęła najwyższy poziom na przestrzeni ostatnich 10 lat i drastycznie wzrastała od średnio 3% w 2008 r. do ponad 12 % w 2012 r. Banki jednak zgodnie z panującymi warunkami rozwijały swoją politykę zarządzania ryzykiem kredytowym i techniki przeprogramowywania, aby uzyskać balans pomiędzy koniecznością monitorowania i wspierania swoich klientów w czasie kryzysu, sprecyzował Kusturica.

– Banki mogą, tak jak dotychczas, swoją polityką rekompensować część tego problemu, ale zdolność spłaty przedsięwzięć dalej zależy od ogólnej sytuacji gospodarczej a złe niespodzianki w gospodarce nie są wykluczone, ostrzega Kusturica.

Do lokowania obligacji przez banki, jako jednego z nisko ryzykownych instrumentów finansowych, Kusturica mówi, że chodzi o efektowną opcję uzyskania dodatkowej płynności.

– W BiH takie emisje podejmowane zarówno w sektorze publicznym, jak i bankowym a na pewno chodzi o efektowną opcję uzyskania dodatkowej płynności, w przypadku banków dla długoterminowych kredytów gospodarki ludności. Możliwe jest, że w warunkach utrudnionego napływu środków zewnętrznych, niektóre banki rozważają i ten ruch, a czy i w jakim stopniu zdecydują się na emisję zależy od ich własnych polityk i strategii, powiedział Kusturica.

Kusturica nie mógł potwierdzić przewidywań, że w 2013 r. dojdzie do wzmocnienia lub sprzedaży niektórych banków w BiH, między którymi jest i Hypo banka.

– Związek Banków BiH nie ma oficjalnych komunikatów i informacji o ewentualnych przejęciach i fuzjach w sektorze bankowym, a jeśli chodzi o reprywatyzację Hypo banka, nie wiemy więcej niż to co było w mediach, powiedziała Kusturica.

Źródło: seebiz.net

About Dorota Wojciechowska

Zakochana w Dalmacji i chorwackim Wybrzeżu Adriatyckim. Absolwentka turystyki i rekreacji oraz filologii chorwacko-serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie stypendystka i studentka kroatystyki na Uniwersytecie w Splicie. Uwielbiająca wszelkiego rodzaju podróże, licencjonowana pilot wycieczek zagranicznych i rezydent.
KOMENTARZE