Home / Bałkany / BiH / BiH straciła 45 mln EUR ze środków UE
bih_eu - 6yka.com

BiH straciła 45 mln EUR ze środków UE

Mowa o karze, jaką UE zdecydowała się nałożyć na BiH ze względu na brak porozumienia liderów politycznych, między innymi w kwestii zmian zapisów w konstytucji. O stawianiu takiego ultimatum przez UE wiadomo od dawna, kwestią czasu było podjęcie podobnych działań.

Media w BiH jako powód podjęcia przez UE takiej decyzji wskazują brak konsensusu w sprawie wdrożenia orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego przypadku Sejdić-Finci [skarżący narodowości romskiej i żydowskiej ze względu na utratę biernego prawa wyborczego do Izby Narodów i Prezydium BiH wnieśli skargę do Trybunału. Brak możliwości startowania w wyborach wynikał z braku przynależności do „narodów konstytutywnych” (Boszniacy, Chorwaci, Serbowie). Trybunał stwierdził naruszenie praw tych osób i dyskryminację rasową – przyp. red.].

Kara dotyczy przede wszystkich funduszu IPA (Instrumenty Pomocy Przedakcesyjnej). Środki te zostaną przeznaczone na inne cele – poprawę relacji Kosowa z regionem i regionalny projekt dla przesiedleńców i uchodźców.

UE dała jasno do zrozumienia, że jeśli sytuacja w BiH nie ulegnie znaczącej zmianie, wspólnota zmuszona będzie przedsięwziąć odpowiednie kroki, by wpłynąć na polityków oraz przeciwdziałać zatrzymaniu się negocjacji i procesu zmian w jednym punkcie.

23,5 mln EUR ze wspomnianej kwoty zostanie przekazane na wsparcie dialogu i normalizacji stosunków Kosowa i Serbii, reszta na projekt mający na celu poprawę sytuacji mieszkaniowej uchodźców. Gdyby nie wyznaczono innego celu, kwota ta musiałaby wrócić do państw członkowskich, z których pochodzi.

Problem tkwi również w sytuacji związanej z programem IPA 2, planowanym na siedem kolejnych lat, a nie tylko funduszami na 2013 rok. Istotny jest sposób, w jaki pieniądze na niego przeznaczone zostaną wydane. W tym roku BiH miała szansę na otrzymanie nawet 108 mln EUR.

UE obawia się, że nie jest możliwe osiągnięcie porozumienia między entitetami w sprawie wspólnej strategii dla całego kraju na tak długi okres czasu, bo wymagałoby to wykorzystania mechanizmów koordynacji i kontroli spójności polityk sektorowych.

UE chciałaby, aby jeden organ pełnił rolę kontaktową i reprezentował BiH, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę z tego, że jest to bardzo skomplikowane w obecnej sytuacji. W kwestii polityk sektorowych najistotniejsze w tym momencie są te dotyczące rolnictwa, ochrony środowiska, polityki socjalnej czy zarządzania zasobami ludzkimi, co stanowi podstawowe kryterium na drodze do UE, w tym przy przydzielaniu pomocy przedakcesyjnej w najbliższych siedmiu latach (budżet na lata 2014-2020).

O postępach wszystkich państw zachodnich Bałkanów w związku z integracją z UE w wielu wypowiedziach wspomina zastępca dyrektora Dyrekcji Generalnej ds. Rozszerzenia w Komisji Europejskiej, Joost Korte. Jego zdaniem Serbia i Kosowo są najlepszymi przykładami. Mimo problemów, jakie przed nimi stoją, próbują zmierzyć się między innymi z korupcją, co, jak wiadomo, na tym obszarze jest rozwiniętym procederem.

UE, zabierając tak wysokie bezzwrotne wsparcie finansowe, pokazuje, że istnieją negatywne skutki braku efektywnych działań zmierzających do dostosowania się BiH do unijnych wymogów.

Dodajmy, że to pierwszy przypadek w historii UE, gdy jednemu państwu w procesie przed wejściem do wspólnoty odbiera się instrumenty pomocy przedakcesyjnej (IPA), które mają na celu przyspieszenie tego procesu.

Ponadto, jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, zagrożone będą kolejne środki z funduszy na następne lata, między innymi wsparcie dla projektów związanych z infrastrukturą transportową, rozwojem konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw [w tej konkretnej sprawie możliwe jest inne rozwiązanie i częściowe odblokowanie środków, dlatego w wielu komentarzach mowa jest o 47 mln EUR, a nie 45 – przyp. red.]. Natomiast projekt strategiczny „włączenia społecznego” poprzez edukację, plan działania na rzecz integracji Romów, działania na rzecz wdrożenia załącznika 7 porozumienia z Dayton (repatriacja przesiedleńców i uchodźców) oraz rozminowywanie niektórych obszarów uznanych za niebezpieczne pozostają nadal kluczowymi działaniami i fundusze na nie nie mogą zostać całkowicie wstrzymane, pytanie tylko, jak zostanie to w tym momencie rozwiązane.

BiH znajduje się w sytuacji, z której wyjście jest tylko jedno – podjęcie szybkich kroków dotyczących porozumienia przedstawicieli politycznych państwa i przez to aktywne działania mające na celu zdobycie funduszy przedakcesyjnych, które zarówno są niezbędne do poprawy ogólnej sytuacji BiH, jak i bezpośrednio wpłyną na postępy w negocjacjach z UE.

Źródło: seebiz.net, sutra.ba, dnevno.ba

About Angelika Zanki

Absolwentka Europeistyki i Slawistyki Zachodniej i Południowej (kroatystyka) na Uniwersytecie Warszawskim, studiowała również na Wydziale Filozoficznym w Zagrzebiu, doktorantka UW. Jej korzenie wywodzą się z Dalmacji, stąd miłość do Chorwacji i zainteresowanie całym regionem. Lubi zajmować się tłumaczeniami i uczeniem chorwackiego. Zainteresowana sytuacją polityczną i gospodarczą Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny, jak i kulturą obu krajów.
KOMENTARZE