Home / Bałkany / Bałkany Zachodnie / BiH: Strategia „Europa Południowo-Wschodnia 2020″
rukovanje - seebiz.net

BiH: Strategia „Europa Południowo-Wschodnia 2020″

We wtorek, 19 marca, w Sarajewie, odbyło się spotkanie zorganizowane przez Radę Ministrów BiH, Sekretariat i Radę Komitetu Inwestycyjnego Europy Środkowo-Wschodniej (SEEIC), na którym dyskutowano o Strategii Rozwoju „Europa Południowo-Wschodnia 2020”. Podkreślono na nim, że celem działań będzie integracja gospodarcza państw regionu, tak, by zwiększyć PKB (z 38% do 45% średniej państw UE), wolumen handlu zagranicznego i zmniejszyć deficyt handlowy. Te cele w listopadzie 2012 roku przyjęli ministrowie gospodarek państw Europy Środkowo-Wschodniej, oczekuje się więc realizacji strategii do końca tego roku. W dwunastym spotkaniu wzięli udział członkowie SEEIC, przedstawiciele Komisji Europejskiej, ekonomiści związani z Bałkanami Zachodnimi, partnerzy regionalni, organizacje międzynarodowe i stowarzyszenie donatorów.

– Państwa byłej Jugosławii są bardzo małym rynkiem i same, jako takie, nie mają siły przebicia. Wszystkie państwa regionu muszą pracować nad tym projektem, by stworzy rynek, na którym warunki dla wszystkich będą identyczne. Poza tym, Bośnia i Hercegowina, jak i inne państwa regionu musi znaleźć nowe bodźce, które przyciągną inwestorów zagranicznych, by ci dostrzegli, że to, co produkuje się w regionie można eksportować do UE, Rosji, Turcji, czy do jakiegokolwiek innego państwa świata – mówiła Renata Vitez, Sekretarz CEFTA w Brukseli.

Obecnie, państwa regionu handlują ze sobą, ale nie jest to wystarczające. Niezbędne jest stworzenie warunków dla przyciągania inwestorów, zwiększanie konkurencyjności. Ważna dla inwestorów jest też możliwość powiększania rynku w przypadku małych państw i małych rynków pierwotnych.

Oczekuje się, że strategia pozwoli na zwiększenie stopy wzrostu i wolumenu eksportu oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych. To związane będzie ze zwiększeniem liczby nowych firm, stopy zatrudnienia oraz poziomu płac. Rezultatem implementacji strategii powinien być również rozwój wysoko wykwalifikowanej siły roboczej, a co za tym idzie, również efektywniejsze zarządzanie państwem i wzmocnienie praworządności.

źródła: seebiz.net, indikator.ba

About Ewa Janas

KOMENTARZE