Home / Bałkany / BiH / BiH: Święta Bożego Narodzenia powodem do kłótni?
Sarajewo - sarajevotimes.com

BiH: Święta Bożego Narodzenia powodem do kłótni?

W tym roku, po raz pierwszy od zakończenia wojny, Boże Narodzenie jest dniem wolnym od pracy we wszystkich publicznych szkołach w sarajewskiej żupanii. To stało się powodem szybkiej reakcji władz Wspólnoty Islamskiej Bośni i Hercegowiny.

Twierdzą oni, że w ten sposób uczniowie, którzy są innego wyznania zmuszani są do obchodzenia nie swoich świąt. Decyzję o takiej zmianie podjął minister edukacji, a kolejne planowane dni wolne to Wielkanoc/Vaskrs. Do tej pory szkoły w tej żupanii były zamknięte w czasie bajramu.

Wspólnota Islamska BiH dodaje, że otrzymała od rodziców uczniów sarajewskich szkół podstawowych wiele uwag dotyczących niecodziennych i niepokojących zmian zachowania wychowawców. Mają oni na myśli oczekiwania niektórych nauczycieli, żeby ich dzieci przygotowywały wystąpienia czy dekoracje związane z tymi świętami religijnymi, które obchodzi znacząca mniejszość katolicka. Można to ich zdaniem uznać za naruszenie prawa do swobody wyznania.

Problem stanowi brak przepisów prawnych, które regulowałyby obchodzenie świąt religijnych. Kwestia ta rozwiązywana jest na niższym szczeblu władzy. W BiH te kwestie są bardzo skomplikowane ze względu na podział etniczny.

Grupa profesorów i naukowców z Uniwersytetu Harvarda przeprowadziła badanie mające na celu sprawdzenie, które państwa są najmniej zróżnicowane etnicznie. Według tego badania, BiH jest najbardziej zróżnicowanym europejskim krajem pod tym względem. Zaraz za BiH plasują się: Belgia, Szwajcaria, Łotwa, Estonia, Luksemburg, Macedonia i Mołdawia, a wśród bałkańskich państw za dość homogeniczne uznano Chorwację, Słowenię, Albanię, Serbię, Turcję i Grecję. Wśród najmniej różnorodnych europejskich państw są Francja, Włochy, Portugalia, Szwecja, Dania, Norwegia, Finlandia, Polska, Austria.

Kwestia podziałów narodowościowych, etnicznych, religijnych w BiH generuje wiele problemów, na co zwraca się bardzo dużą uwagę przy analizie czynników konfliktogennych.

Źródło: javno.ba, hercegbosna.org, oslobodjenje.ba

About Angelika Zanki

Absolwentka Europeistyki i Slawistyki Zachodniej i Południowej (kroatystyka) na Uniwersytecie Warszawskim, studiowała również na Wydziale Filozoficznym w Zagrzebiu, doktorantka UW. Jej korzenie wywodzą się z Dalmacji, stąd miłość do Chorwacji i zainteresowanie całym regionem. Lubi zajmować się tłumaczeniami i uczeniem chorwackiego. Zainteresowana sytuacją polityczną i gospodarczą Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny, jak i kulturą obu krajów.
KOMENTARZE