Home / Bałkany / BiH / BiH: Sześciu liderów wspólnie zdecyduje o budżecie

BiH: Sześciu liderów wspólnie zdecyduje o budżecie

BiH ma szansę na otrzymanie w tym i przyszłym roku 211 mln EUR z funduszu IPA [Instrument Pomocy Przedakcesyjnej – przyp. red.]. W tym celu musi spełnić określone warunki – ostateczny termin mija pod koniec marca.
Jednym z wymagań UE jest przedstawienie precyzyjnych projektów – ministrowie transportu BiH, FBiH i RS ogłosili w zeszłym tygodniu zakończenie działań związanych z projektami dotyczącymi komunikacji, na które może zostać przeznaczone ponad 50 mln EUR. Na wspólnej konferencji prasowej Damir Hadžić, Enver Bijedić i Nedeljko Čubrilović wymienili kilka z poruszonych kwestii, m.in. możliwość wspólnego wydawania koncesji na prace przy korytarzu transportowym 5C i reorganizacja Kolei BiH. Wymieniono 3 konkretne projekty starające się o środki z funduszu: badania i dokumentacja projektowa drogi Banja Luka-Crna Rijeka – 4 mln EUR, dokumentacja badań i główny projekt drogi ekspresowej Sarajevo-Pale-Mesići-Ustiprača-Višegrad-Vardište – ok. 8 mln EUR, przygotowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej dla budowy autostrady Jakeš-Bijeljina-granica z Serbią – 7 mln EUR.
Obecnie priorytetem jest uchwalenie budżetu na obecny rok. W związku z tym 9 marca planowane jest spotkanie sześciu liderów partii politycznych w celu omówienia tegorocznego budżetu. Jeśli zostanie to uzgodnione, dalsze kroki powinny być już tylko formalnością, o ile Parlament przyjmie przedstawione warunki.

Źródło: bhportal.babhrt.ba

About Alicja Samolewicz

KOMENTARZE