Home / Bałkany / BiH / BiH: Trwają negocjacje w sprawie przejęcia Fabryki Tytoniu Banjaluka przez Bulgartabaco

BiH: Trwają negocjacje w sprawie przejęcia Fabryki Tytoniu Banjaluka przez Bulgartabaco

Fabrika Duvana Banjaluka - banjaluka.com.

Premier Republiki Serbskiej Aleksandar Džombić oświadczył, że prowadzone są negocjacje między Fabryką Tytoniu Banjaluka i bułgarską spółką Bulgartabaco w celu przejęcia fabryki w Banja Luce.

Džombić uważa, że Bulgartabaco jest wiarygodnym partnerem i jeśli zdecyduje się na kupno tej fabryki będzie to dobre zarówno dla pracowników jak i kontynuacji produkcji.

– Nie znam szczegółów negocjacji, gdyż nie muszę być z nimi dobrze zapoznany. Bułgarzy zwrócą się do Rządu RS na piśmie, gdy zakończą negocjacje, ponieważ i my musimy odegrać określoną rolę w prywatyzacji fabryki tytoniu, powiedział Džombić.

Podkreślił także, że dopiero wtedy Rząd RS podejmie decyzję zgodnie z ogólnymi celami, czyli utrzymaniem produkcji i zatrudnienia.

Mówiąc o pomocy w spłacie długów gmin, Džombić powiedział, że RS do tej pory pomagała i w pierwszym porozumieniu z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW) 30 mln KM [60 mln PLN] przekazano gminom jako bezpowrotną pomoc.

– Stworzymy odpowiednie warunki dla gmin. Myślę, że nie jest to dobre, że teraz spłacamy długi za gminy i lepiej byłoby przygotować jakiś nowy plan, tak aby gminy same spłacały swoje długi. Tam gdzie będzie trudna sytuacja ocenimy, czy musimy bezpośrednio się angażować, powiedział Džombić.

Z powodu sprzeciwu związków ustawie Rządu RS, która definiuje minimum, które należy wypracować w przypadku strajku, Džombić podkreślił, że rząd będzie nalegał na egzekwowanie prawa.

– Jesteśmy winni obywatelom RS zapewnić to, co jest im konstytucyjnie zagwarantowane, tak jak dzieciom i młodzieży zagwarantowane jest prawo do edukacji, powiedział Džombić.

Źródło: indikator.ba

About Dorota Wojciechowska

Zakochana w Dalmacji i chorwackim Wybrzeżu Adriatyckim. Absolwentka turystyki i rekreacji oraz filologii chorwacko-serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie stypendystka i studentka kroatystyki na Uniwersytecie w Splicie. Uwielbiająca wszelkiego rodzaju podróże, licencjonowana pilot wycieczek zagranicznych i rezydent.
KOMENTARZE