Home / Bałkany / BiH / BiH: W RS stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne emerytów najniższa w regionie

BiH: W RS stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne emerytów najniższa w regionie

W Republice Serbskiej (RS) stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne dla emerytów wynosi obecnie 2% i jest najniższe w regionie. Dla porównania w Chorwacji kształtuje się ona na poziomie 15%, w Serbii 12,3%, Czarnogórze 19%, a Macedonii 14,9%.
Emeryci stanowią 33% ogółu ubezpieczonych w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych RS, a na ich opiekę zdrowotną Fundusz przeznacza 11 razy więcej środków niż wpłaty emerytów.
Według Funduszu, wysokość składki dla emerytów w Chorwacji i Serbii jest identyczna jak dla osób pracujących, a w Słowenii tylko nieznacznie niższa.
W Czarnogórze i Macedonii wysokość stopy procentowej składki dla emerytów jest wyższa od składki dla osób zatrudnionych i wynosi odpowiednio 19% i 14,69%, przy stopie składki dla osób zatrudnionych na poziomie 13,5% i 8,2%.
Średnia miesięczna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2011 r. dla emerytów wynosiła mniej niż 6,5 KM (14 PLN), a dla bezrobotnych 22,5 KM (48 PLN). Natomiast średni miesięczny koszt świadczeń zdrowotnych przypadający na 1 ubezpieczonego osiągnął aż 75 KM  (160 PLN).
Ściągalność składek na ubezpieczenie społeczne jest lepsza od ściągalności składek na ubezpieczenie zdrowotne, dlatego w ubiegłym roku w stosunku do 2010 r., przychód Funduszu Ubezpieczeń Emerytalnych i Rentowych RS (odpowiednik polskiego FUS) zwiększył się o 13,01%, a przychód Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych RS o 10,31%.
Według projektu nowej ustawy o składkach, wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie zdrowotne emerytów, powinno być obniżone z 2% do 1%. Projekt ustawy trafi do rządu 7 lutego.

Tekst: balkans.com, tłum i red. Dorota Wojciechowska

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE