Home / Bałkany / BiH / BiH: W Sarajewie odbyła się konferencja nadzorców bankowych
httpwww.eksperciwoswiacie.plgfxoswiatainfouserfilesimagesaktualnosci_oswiatowedodatkowe_pieniadze_na_przedszkola_w_2012r.jpg

BiH: W Sarajewie odbyła się konferencja nadzorców bankowych

W dniach 12-13 czerwca br., Agencje Bankowe RS i FBiH były gospodarzami 26. Konferencji Grupy Regionalnych Nadzorców Bankowych z Krajów Europy Środkowo-Wschodniej (BSCEE), poświęconej poprawie stabilności systemu bankowego i jego integracji. Wydarzenie zostało otwarte przez dyrektor Agencji Bankowej RS, Slavicę Injac, dyrektora Agencji Bankowej FBiH i przewodniczącego Grupy Regionalnych Nadzorców Bankowych z Krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Zlatko Barša oraz gubernatora Banku Centralnego BiH, Kemala Kozaricia. Z tej okazji do Sarajewa przyjechało ok. 40 przedstawicieli banków centralnych i instytucji nadzoru bankowego z 24 krajów.

Podczas konferencji o swoich międzynarodowych doświadczeniach opowiedzieli m. in. przedstawiciel Banku Rozrachunków Międzynarodowych z Bazylei i doradca Zarządu Europejskiego Banku Centralnego. Najważniejszą kwestią poruszaną na tym spotkaniu była zmiana myślenia i koordynacji, która pozytywnie wpłynie na funkcje regulacyjne, mające kluczowe znaczenia dla poprawy stabilności systemu bankowego i jego integracji.

Szczególną uwagę zwrócono także na dalsze wspieranie współpracy w dziedzinie nadzoru bankowego w Europie Środkowej i Wschodniej, utrzymywanie stabilności finansowej w regionie oraz rolę nadzoru bankowego w tej dziedzinie. Podczas konferencji wymieniano również poglądy i informacje dot. zastosowania regulacji porozumienia Bazylea III w nadzorze bankowym i sposobów redukcji zagrożonych kredytów, które utrudniają działalność bankom.

Agencje Bankowe RS i FBiH w wydanym oświadczeniu zapewniły, że przewodniczenie tej grupie było wielkim zaszczytem i podkreśliły znaczenie współpracy i koordynacji między organami nadzoru, która może wpłynąć na zmniejszenie bezpośrednich i pośrednich skutków globalnego kryzysu finansowego oraz kontynuację stabilności finansowej.

Źródło: seebiz.net

About Monika Muchowiecka

Absolwentka gdańskiej slawistyki. Aktualnie pracuje w Europejskim Centrum Solidarności. Interesuje się współczesną literaturą południowo- i wschodniosłowiańską.
KOMENTARZE