Home / Bałkany / BiH / BiH: W Sarajewie zostało otwarte Europejskie Centrum ds. Zapobiegania Handlowi Ludźmi
httpwww.pulsamerica.co.ukwp-contentuploads201302traffickingMedium2.jpg

BiH: W Sarajewie zostało otwarte Europejskie Centrum ds. Zapobiegania Handlowi Ludźmi

27 listopada br. w Sarajewie miało miejsce uroczyste otwarcie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania Handlowi Ludźmi. Dyrektor Centrum, Amela Efendić, podkreśliła, że jest to pierwszy tego rodzaju ośrodek w BiH i w całym regionie, który będzie zapewniał informacje dot. handlu ludźmi, kierunków przepływu i sposobów rozpoznawania tej formy przestępstwa. BiH jest krajem pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia ofiar handlu ludźmi, a szczególny problem stanowią dzieci zmuszane do pracy lub żebrania.

Centrum powstało dzięki organizacji Międzynarodowe Forum Solidarności-EMMAUS (MFS-EMMAUS), przy wsparciu Departamentu ds. Walki z Handlem Ludźmi Ministerstwa Bezpieczeństwa BiH. Portal internetowy Centrum został połączony ze stroną Ministerstwa Bezpieczeństwa BiH. Przypadki tego rodzaju przestępstw można zgłaszać anonimowo, następnie będą ścigane przez odpowiednie organy. Efendić zapowiedziała, że w przyszłym roku powstanie nowe centrum ds. bezpieczniejszego Internetu, którego najważniejszym celem będzie ochrona dzieci.

Prokurator federalny, Hajrija Hadžiomerović-Muftić, zaznaczyła, że handel ludźmi to globalny problem, który nie ominął BiH. Zauważyła także, że wcześniej takie przestępstwa miały miejsce w nocnych klubach i dotyczyły głównie obywatelek innych państw. Obecnie pojawiły się nowe formy tego procederu: zawieranie małżeństw z przymusu, żebranie czy oszustwa za pośrednictwem biur podróży i wiele innych, które wymagają wyższego stopnia zaangażowania policji i prokuratur. Wg Hadžiomerović-Muftić poważny problem stanowi prawodawstwo w BiH – jedynie kodeks karny BiH przewidział handel ludźmi jako przestępstwo. RS i dystrykt Brčko zajęły się już tą kwestią, jednak FBiH wciąż nie prowadziła odpowiednich przepisów.

Centrum zostało otwarte w ramach projektu „EMMAUS w walce przeciwko handlowi ludźmi – zmniejszanie i prewencja poprzez poprawę polityki, edukacji i budowanie potencjału”, który stanowi część działań MFS-EMMAUS i całego ruchu EMMAUS na rzecz zapobiegania handlowi ludźmi w regionie, Europie i na całym świecie. W uroczystym otwarciu Centrum udział wzięli przedstawiciele EMMAUS Europe i organizacji zajmujących się tym problemem oraz organizacji partnerskich z BiH i krajów regionu. EMMAUS Europe to organizacja non-profit, która jest częścią międzynarodowego ruchu solidarności EMMAUS działającego na 4 kontynentach (Afryka, Ameryka, Azja, Europa).

Źródło: klix.ba

About Monika Muchowiecka

Absolwentka gdańskiej slawistyki. Aktualnie pracuje w Europejskim Centrum Solidarności. Interesuje się współczesną literaturą południowo- i wschodniosłowiańską.
KOMENTARZE