Home / Bałkany / BiH / BiH: W styczniu wzrost eksportu do Bułgarii o ponad 200%

BiH: W styczniu wzrost eksportu do Bułgarii o ponad 200%

BiH w styczniu 2012 r. zwiększyła eksport towarów do Bułgarii o 218% i jest jednym z nielicznych krajów, które osiągnęły dodatnie saldo handlu zagranicznego z tym państwem. Wyeksportowano towary o łącznej wartości 3,5 mln BGN [7,4 mln PLN], co oznacza wzrost eksportu o 218,2% w porównaniu do stycznia 2011 r., kiedy to wartość towarów eksportowych wynosiła 1,1 mln BGN [2,3 mln PLN] – podają dane Głównego Urzędu Statystycznego Bułgarii.
BiH w styczniu 2012 r. importowała z Bułgarii towary o wartości 1,35 mln EUR, co oznacza spadek importu o 57,8%, w stosunku do stycznia 2011 r., kiedy to wartość importu wynosiła 3,2 mln EUR.
Główny Urząd Statystyczny Bułgarii nie wymienił głównych towarów eksportowych i importowych, ale z podawanych wcześniej informacji wiadomo, że Bułgaria z BiH importuje koks, węgiel, rudy ołowiu, koncentraty techniczne, elementy konstrukcyjne, cynk, materiały drzewne, papier, plastikowe opakowania i odzież, a eksportuje ropę naftową, chemiczną masę celulozową, amoniak, makarony, fluor, chlor, brom, owoce i epoksil.

Źródło: poslovnojutro.com, seebiz.net, oslobodjenje.ba, nsi.bg

About Dorota Wojciechowska

Zakochana w Dalmacji i chorwackim Wybrzeżu Adriatyckim. Absolwentka turystyki i rekreacji oraz filologii chorwacko-serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie stypendystka i studentka kroatystyki na Uniwersytecie w Splicie. Uwielbiająca wszelkiego rodzaju podróże, licencjonowana pilot wycieczek zagranicznych i rezydent.
KOMENTARZE