Home / Bałkany / BiH / BiH: Weterani wojenni zachowają prawa emerytalne

BiH: Weterani wojenni zachowają prawa emerytalne

24 maja emerytowani żołnierze Sił Zbrojnych BiH ponownie zebrali się przed budynkiem, w którym odbywało się posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego i Rady Ministrów, by przeciwstawić się znoszącym prawo do emerytury poprawkom do ustawy o służbie w armii.

– Nie dopuścimy do zmian i poprawek, które mogłyby nam zagrozić. Jeśli posłowie z SDP i SDA je poprą, użyjemy najbardziej radykalnych środków, by już nigdy więcej nie reprezentowali naszych interesów w instytucjach państwowych – powiedział  jeden z weteranów, Senad Hubjer.

25 maja 2012 w trybie przyspieszonym przyjęto zmiany w ustawie – 26 posłów glosowało za proponowanymi zmianami, 13 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Ustawa przewiduje, że żołnierz, który przez co najmniej dwa lata do 23 grudnia 1995 roku był członkiem Armii RBIH, Chorwackiej Rady Obrony bądź Armii RS i nadal pozostawał na służbie 1 stycznia 2010 roku, a przysługiwała mu możliwość przejścia na emeryturę, na wniosek Ministerstwa Obrony, w wyjątkowych okolicznościach jest uprawniony do otrzymania odpowiedniego statusu i świadczeń regulowanych przez wewnętrzne przepisy danego entitetu. Środki te pochodzić będą z budżetu entitetu, ich wysokość również określona zostanie przez entitet. Dzięki temu prawa byłych żołnierzy nie zostaną zniesione, ale jedynie przeniesione na poziom entitetu. Z budżetu BiH Entitetom zostanie przekazane 19,8 mln €, które trafią do funduszy emerytalnych.

– W ciągu kilku ostatnich dni staraliśmy się rozwiązać sprawę budżetu instytucji BiH, wynoszącego prawie 207 mln KM [ok. 420 mln PLN – przyp. red.]. Prowadziliśmy intensywne rozmowy i szukaliśmy rozwiązań, które zadowoliłyby weteranów wojennych.  Osoby mieszkające w FBiH będą podlegać instytucjom federacyjnym, obywatele RS – instytucjom RS. Analogicznie działania będą podejmowane w Dystrykcie Brčko – powiedział Nermin Nikšić, premier FBiH.

Premier dodał również, iż trwają prace nad ustaleniem jednolitego prawa, które zapewniłoby korzystniejsze świadczenia emerytalne, nie nadwyrężyło budżetu i jednocześnie pozostawało w zgodzie z wytycznymi MFW.

Źródło: sutra.ba

About Zuzanna Głowacka

Absolwentka gdańskiej slawistyki, wciąż próbuje się zmusić do zakończenia magisterskiej przygody z europeistyką. Zajmuje się tłumaczeniami i współczesną literaturą bośniacką. Aktualnie mieszka i studiuje w Sarajewie.
KOMENTARZE