Home / Bałkany / BiH / BiH: Wsparcie eksportu krajowych produktów pochodzenia zwierzęcego

BiH: Wsparcie eksportu krajowych produktów pochodzenia zwierzęcego

Minister Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa BiH Jerko Ivanković-Lijanović oczekuje wsparcia ministrów rolnictwa krajów UE oraz państw regionu, w rozwiązaniu kwestii eksportu krajowych produktów pochodzenia zwierzęcego.
Minister podkreślił zaniepokojenie z powodu braku możliwości eksportu produktów pochodzenia zwierzęcego do krajów Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście przystąpienia Chorwacji do UE, kiedy to dla BiH zamknięty będzie ważny rynek eksportowy, o ile wcześniej ten problem nie zostanie rozwiązany. Wyraził także zadowolenie z przeprowadzonych dwustronnych rozmów pomiędzy ministrami rolnictwa państw UE i regionu, którzy uczestniczyli na IV Szczycie Ministrów Rolnictwa w Berlinie. Głównym tematem tegorocznego forum jest „Bezpieczeństwo żywnościowe poprzez zrównoważony rozwój – wykorzystanie w rolnictwie ograniczonych zasobów”.
Podczas szczytu stwierdzono, że rolnictwo jest kluczowym sektorem do stworzenia „zielonej gospodarki” oraz podkreślono konieczność wsparcia rolnictwa zrównoważonego zarówno na poziomie regionalnym jak i ponadregionalnym.
Przedstawiono także kilka rad dla gospodarki rolnej Bośni i Hercegowiny m.in. wzmocnienie i zwiększenie nakładów inwestycyjnych w rolnictwo, inwestycje w rozwój obszarów wiejskich, tak aby ludność pozostawała w regionach rolniczych i produkowała wystarczającą ilość żywności dla populacji swojego kraju. Działania te wpłynęłyby na ograniczenie kosztów transportu oraz strat żywności ponoszonych podczas tranzytu.
Ivanković-Lijanović, będący również wicepremierem Federacji BiH, uczestniczył w IV Szczycie Ministrów Rolnictwa, który odbył się w ramach Światowego Forum dla Wyżywienia i Rolnictwa w Berlinie, gdzie od 20 do 29 stycznia odbywają się Międzynarodowe Targi „Zielony Tydzień”.

Tekst: balkans.com, tłum. i red. Dorota Wojciechowska

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE