Home / Bałkany / BiH / BiH: WWF rozpoczęło kampanię na rzecz ochrony Rezerwatu Przyrody „Hutovo Blato”

BiH: WWF rozpoczęło kampanię na rzecz ochrony Rezerwatu Przyrody „Hutovo Blato”

Światowy Fundusz na rzecz Przyrody (WWF) zainicjował medialną kampanię i petycję na rzecz ochrony Rezerwatu Przyrody „Hutovo Blato”, uważanego za jedno z największych zimowych siedlisk ptaków.  Rezerwat położony jest w południowo-wschodniej Hercegowinie, w pobliżu miasta Čapljina, w dolinie rzeki Neretwy, a jego obszar wynosi ponad 7411 ha. Ochroną objęte są jedyne w Europie subśródziemnomorskie bagna. Według ostatnich badań przeprowadzanych w ramach projektu Life, stwierdzono, że na terenie rezerwatu występuje ok. 600 gatunków roślin, 163 gatunki ptaków i 22 gatunki ryb.

WWF uważa, że coraz większa ingerencja człowieka w ekosystem rezerwatu, którą widać w zmianie naturalnego ustroju rzecznego, liczne przypadki kłusownictwa oraz brak rzeczywistej ochrony z powodu niedostatecznej ilości środków na finansowanie straży leśnej bardzo go zniszczyły. Ostatnie lata były dla rezerwatu niezwykle trudne – w ubiegłym roku pożary zniszczyły ponad 70% jego terytorium. Z powodu problemów finansowych z tym związanych, w bieżącym roku pracownicy nie otrzymywali wynagrodzenia, a fundusze na pokrycie kosztów szkód wyrządzonych przez ogień okazały się być niewystarczające. Skutkuje to niedostateczną ochroną rezerwatu – na jego teren może wejść każdy.

W celu mobilizacji społeczeństwa i zainteresowania odpowiednich instytucji, WWF rozpoczęło medialną kampanię i opublikowało petycję na rzecz ochrony Rezerwatu przyrody Hutovo Blato, którą można podpisać tutaj: http://www.hutovo-blato.ba/peticija/peticija.php.

Źródło: oslobodjenje.ba, indikator.ba, hutovo-blato.ba

About Monika Muchowiecka

Absolwentka gdańskiej slawistyki. Aktualnie pracuje w Europejskim Centrum Solidarności. Interesuje się współczesną literaturą południowo- i wschodniosłowiańską.
KOMENTARZE