Home / Bałkany / BiH / BiH: Wymiana handlowa w grudniu – dane Urzędu Statystycznego

BiH: Wymiana handlowa w grudniu – dane Urzędu Statystycznego

konvertibilne marke

Wymiana handlowa BiH wyniosła w grudniu 2012 r. 1,741 mld KM, z czego 34% stanowił eksport, podał dyrektor Urzędu Statystycznego BiH Zdenko Milinović na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Wartość importu wyniosła 1,148 mld KM, zaś eksportu – 592 mln KM, a wskaźnik pokrycia importu eksportem – 51,6%. Znaczny spadek odnotowano w przypadku eksportu energii elektrycznej, który stanowił niemal połowę eksportu z roku poprzedniego.

W ciągu całego 2012 r. eksport wyniósł 7,858 mld KM, co oznacza spadek o 4,4% r/r, import wyniósł 15,253 mld KM – o 1,8% mniej niż w roku 2011. W tym samym okresie wskaźnik pokrycia importu eksportem wyniósł 51,5%. Deficyt handlowy wyniósł w 2012 r. 7,395 mld KM – o 1,2% więcej niż w roku poprzednim.

Największy deficyt odnotowano w sektorze ropy i produktów naftowych – 1,889 mld KM (wzrost o 0,4% r/r) – oraz pojazdów – 644 mln KM (spadek o 7,9% r/r). Dodatni bilans handlowy wystąpił w przypadku mebli i ich części – 601 mln KM (wzrost o 5,9 r/r).

W roku 2012 BiH wyeksportowała energię elektryczną o wartości 150,1 mln KM, co oznacza spadek o aż 59,2% w stosunku do wartości z roku 2011, kiedy wyeksportowano energię o wartości 368,3 mln KM. Duży wpływ miały na to warunki hydrologiczne. Jednocześnie wzrósł import energii: jej wartość wyniosła 140,2 mln KM – o 19,9% więcej niż w roku 2011. Ze względu na lutowy stan klęski żywiołowej w ciągu pierwszych 4 miesięcy roku po raz pierwszy od czasu wojny import energii elektrycznej przerósł jej eksport (eksport: 40,2 mln KM, import: 69,5 mln KM).

Najważniejszymi partnerami handlowymi byli dla BiH w ubiegłym roku Chorwacja, Serbia, Słowenia i Niemcy. Najwięcej eksportowano do UE – 4,552 mld KM, co stanowi 46,9% całego eksportu, oraz do krajów CEFTA – 2,483 mld KM (31,6% całkowitego eksportu). Podobnie w przypadku importu: najwięcej importowano z z UE – 7,158 mld KM (46,9% całkowitego importu) oraz krajów CEFTA – 3,841 mld KM (25,2%).

 

Źródło: indikator.ba 1 i 2

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE