Home / Bałkany / BiH / BiH: Wzrost obrotów handlu zagranicznego RS o 14,69%

BiH: Wzrost obrotów handlu zagranicznego RS o 14,69%

Całkowite obroty handlu zagranicznego w Republice Serbskiej, w ubiegłym roku, były większe o 14,69% niż w 2010 roku. Całkowity import wzrósł o 13,1%, zaś eksport o 17,64%.
Wskaźnik pokrycia importu eksportem dla RS w 2011 roku wynosił 55,89%, co oznacza wzrost o 2,16% w porównaniu do wyniku odnotowanego w analogicznym okresie w 2010 roku.
Całkowity deficyt handlowy RS wynosił 2 022 mld KM [4 287 mld PLN], czyli o 146,9 mln KM [311,4 mln PLN] lub 7,84% więcej niż w 2010 roku.
W 2011 roku z państwami należącymi do CEFTA nastąpił wzrost obrotów handlu międzynarodowego w wysokości 2,98%, spadek całkowitego importu o 6,3% i wzrost całkowitego eksportu o 16,08%. Wskaźnik pokrycia importu eksportem z krajami CEFTA wzrósł o 16,9% i wynosił 87,69%, podczas gdy deficyt wymiany handlowej 144,9 mln KM [307,2 mln PLN] i zmniejszył się o 60,52%.
Głównymi partnerami handlowymi RS, spośród państw CEFTA są Serbia z 58,64% i Chorwacja z 28,05%, co daje w sumie 86,89% całkowitej wymiany handlowej z krajami CEFTA.
W 2011 roku RS zanotowała nadwyżkę w wymianie handlowej z Czarnogórą, Chorwacją, Kosowem i Albanią, zaś deficyt w wymianie z Serbią, Macedonią i Mołdawią.
Całkowite obroty handlu zagranicznego RS z krajami Unii Europejskiej, w porównaniu do 2010 roku, wzrosły o 15,11%, import zwiększył się o 10,07%, a eksport o 21,74%.
Całkowity deficyt handlowy z UE zmniejszył się o 26,78%, czyli  91,769 mln KM [194,55 mln PLN], a głównymi partnerami unijnymi RS są Włochy, Niemcy, Austria, Słowenia, Słowacja i Węgry. W 2011 roku RS zanotowała nadwyżkę handlową z Austrią, Słowacją, Litwą, Luksemburgiem, Cyprem i Łotwą.
Głównymi partnerami handlowymi RS spoza UE i CEFTA są Rosja, Chiny, Szwajcaria, Turcja i Brazylia.

Tekst: capital.ba, tłum i red. Dorota Wojciechowska

About Łukasz Fleischerowicz