Home / Bałkany / Bałkany Zachodnie / BiH: Zakończenie prac Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii w 2014 roku

BiH: Zakończenie prac Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii w 2014 roku

We wtorek 6 listopada w sarejewskim hotelu Holiday Inn odbyła się konferencja pod nazwą „Dziedzictwo Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii.”

W konferencji wzięli udział zarówno byli jak i obecni wysocy urzędnicy Trybunału, przedstawiciele krajowi, eksperci z dziedziny transformacji wymiaru sprawiedliwości, przedstawiciele stowarzyszeń ofiar i ich rodzin, a także organizacji akademickich i pozarządowych.

Były przewodniczący Trybunału – sędzia Fausto Pocar podkreślił, że działalność Trybunału pomimo pojawiających się problemów technicznych, odbywa się przy całkowitej współpracy z władzami Bośni i Hercegowiny. „Mam nadzieję, że po rozwiązaniu Trybunału lokalnemu wymiarowi sprawiedliwości uda się rozwiązać pozostałe sprawy. Być może rozwiązania nie zawsze były takie same, ale Sąd BiH wykonał dobrą pracę. Największy jednak problem polega na tym, że BiH nie ma Sądu Najwyższego i w mojej ocenie powinien on zostać wcześniej utworzony” powiedział sędzia Pocar. Jednocześnie dodał, że bardzo ważne jest również to aby współpraca między poszczególnymi krajami odbywała się na najwyższym poziomie, ponieważ wiele przestępstw ma charakter międzynarodowy.

Z kolei Hajra Ćatić przedstawicielka stowarzyszenia „Kobiety Srebrenicy” zaznaczyła, że jej organizacja była często niezadowolona z orzeczeń Trybunału. Członkowie stowarzyszenia boją się również, że wyroki w niektórych istotnych sprawach nie zapadną, skoro zakończenie prac Trybunału zostało przewidziane w 2014 roku. „Nie wierzę, że procesy Karadžicia i Mladicia zokończą się do tego czasu” dodała Ćatić.

Niezadowolenie z prac Trybunału wyraził Nedeljko Mitrović – przedstawiciel organizacji „Rodziny więzionych, zabitych i zaginionych RS”, wskazując że członkowie jego organizacji nie będą usatysfakcjonowani dopóki ostatni przestępca nie zostanie osądzony. „Niestety dane statystyczne wskazują na istnienie dużej rozbieżności w ściganiu zbrodni wojennych, a nie ma przecież tak wielkiej różnicy w popełnianiu zbrodni, obozach czy ofiarach. To nas prowadzi do rozgoryczenia i pesymizmu” powiedział Mitrović.

W ramach konferencji odbyły się cztery dyskusje panelowe dotyczące roli Trybunału, rozliczenia z przeszłością po zakończeniu prac, zakresu jego dziedzictwa oraz znaczenia archiwów Trybunału. Zakończenie prac Trybunału przewidziano w 2014 roku. Wszystkie sprawy, które nie zostaną zakończone do tego czasu, będą przekazane do dalszego rozpoznania właściwym sądom w regionie.

Źródło: vijesti.ba

About Karol Kniola

KOMENTARZE