Home / Bałkany / BiH / BiH: Zakończona digitalizacja orientalnych rękopisów

BiH: Zakończona digitalizacja orientalnych rękopisów

Instytut Boszniacki z Sarajewa zakończył digitalizację kolekcji orientalnych rękopisów datowanych na XIV-XIX wiek. Ochroni je w ten sposób przed możliwym zniszczeniem, ale jednocześnie – udostępni naukowcom.
Kolekcja składa się z 1125 dzieł w 743 księgach, napisanych alfabetem arabskim w języku arabskim, bośniackim, perskim i tureckim. Znajdują się wśród nich także unikaty na skalę światową, jak choćby genealogia Mahometa z 1621 roku przetłumaczona na język bośniacki przez Enesa Karicia. Jest to jedyna kopia zachowana w światowych zbiorach bibliotecznych. Inny cenny rękopis to jeden z trzech zachowanych egzemplarzy Koranu z początku XIX w., kaligrafowany przez Muhameda Hilmiego – jedyny kompletny. Kolekcja stanowi niezwykle cenną część całego dziedzictwa kulturowego BiH, w ostatniej wojnie zniszczone zostały bowiem cały zbiór rękopisów Instytutu Orientalnego i wiele kolekcji prywatnych.
Kolekcję skatalogowano i opracowano naukowo dwukrotnie, w 1997 (Zurych) i 2003 r. (Sarajewo, Zuruch). Digitalizacja zbiorów trwała rok, obecnie w formie cyfrowej są one udostępniane naukowcom z całego świata.

Źródło: biznis.ba, bosnjackiinstitut.ba

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE