Home / Bałkany / BiH / BiH: Zawieszona funkcja Zarządcy Dystryktu Brčko

BiH: Zawieszona funkcja Zarządcy Dystryktu Brčko

Zgodnie z zapowiedzią (balkanistyka.org), 31 sierpnia została zawieszona funkcja Zarządcy Dystryktu Brčko i od teraz, dystrykt „rządzi się sam”, co oznacza, że jego władze przejęły całkowitą odpowiedzialność za swoje działania. Decyzja została podjęta 23 maja 2012 r., po konsultacjach z Radą Administracyjną Rady Wdrażania Pokoju (PIC). Do wszystkich mieszkańców Dystryktu skierowane zostało oficjalne pismo z informacją o zakończeniu interwencji Rodericka Moore’a (dotychczas pełniącego funkcję Zarządcy) w jakiekolwiek procesy w Brčko.

Jak podkreśla Moore, społeczność międzynarodowa jest świadoma faktu, że mieszkańcy Dystryktu muszą się zmierzyć z wieloma trudnościami i wyzwaniami. Wymienił między innymi biedę, bezrobocie, korupcję i wiele innych. Wyraził jednak nadzieję, że są oni gotowi na samodzielność. Zwrócił też uwagę na to, że cały system, który od 15 lat pomaga w rozwoju Dystryktu, zostanie zachowany oraz na to, że nie zmniejszy się zaangażowanie EUFOR, OBWE oraz Delegacji UE w Brčko. Ponadto, Trybunał Arbitrażowy i Sąd Konstytucyjny BiH mają obowiązek ochrony interesów Dystryktu i jego mieszkańców.

Podsumowując swoje działania i ostatnie 15 lat, Moore podkreślił udaną transformację regionu, umożliwienie powrotu uchodźcom, uformowanie wieloetnicznych instytucji od podstaw. Przed zawieszeniem swojej funkcji, scedował on prawo do wprowadzania poprawek i uzupełnień w systemie prawnym na Dystrykt.

Wspomniany system nadzoru został wprowadzony w Brčko 14 lutego 1997 roku. Pierwszym Zarządcą był Robert Faranda, a Dystrykt dopiero trzy lata po wprowadzeniu systemu uzyskał status dystryktu. Oceny pracy wszystkich (łącznie sześciu) zarządców są mieszane. Zwraca się uwagę na ich niewielkie przygotowanie, duże ilości pieniędzy, które w Brčko były lokowane, a które nie przyniosły żadnych zmian, a także źle przeprowadzoną prywatyzację.

 

Źródła: avaz.ba, b92.net, oslobodjenje.ba

 

About Ewa Janas

KOMENTARZE