Home / Bałkany / Grecja / Biznesowe i inwestycyjne okazje w Grecji
httpkierunekirlandia.eutmpimages2012-05max-800x6001337000353-e1cd7a413d6fc151b2bf655b14ddddc4.jpg

Biznesowe i inwestycyjne okazje w Grecji

Badanie przeprowadzone przez organizację Endeavor Greece wykazało, że Grecja jest krajem atrakcyjnym, jeśli chodzi o szanse na prowadzenie działalności przedsiębiorczej i okazje do inwestycji. Wyniki te zostały przedstawione 30 października, z okazji pierwszej rocznicy funkcjonowania biura organizacji w Grecji.

Dyrektor generalny Endeavor Greece, Haris Makriniotis, podczas prezentowania wyników badania podkreślił, że pomimo tendencji do koncentrowania się wokół sektorów nieprodukcyjnych, panującej wśród nowych przedsiębiorstw, liczba spółek, które potrafią wykorzystać przewagi komparatywne Grecji, rośnie o 40% w skali roku. Spośród tych spółek, jedna na sto, czyli ok. 40 każdego roku, jest w stanie zreformować sektory, do których należy, jak i „wchłonąć” dużą część pracowników w następnych latach.

Aż 90% nowych spółek założonych w Grecji podczas kryzysu wciąż powiela przestarzały model przedsiębiorstwa: nieefektywny i zamknięty na potrzeby otoczenia zewnętrznego. Więcej niż jedno na cztery nowe przedsiębiorstwa rozwija się w kierunku zbiorowego żywienia i detalicznego handlu odzieżą i obuwiem.

Dobrą wiadomością jest fakt, że liczba spółek działających w sektorach o szczególnie dynamicznym rozwoju (np. turystyka, przemysł spożywczy, technologia), pomimo że stanowi jeszcze mniejszość, to zwiększyła się o 40% w ostatnich latach. Spośród nich, ok. 1% może rzeczywiście zreformować sektory, w których się obraca, znacząco powiększyć się i zapewnić zatrudnienie setkom pracowników każda. Procent ten odpowiada ok. czterdziestu nowym spółkom każdego roku, które mogą faktycznie zmienić sytuację w gospodarce i zatrudnieniu.

Spółki tego typu wykorzystują przewagi konkurencyjne kraju (np. w turystyce i branży produktów spożywczych), okazje stworzone przez kryzys  (np. w sektorze energetycznym i finansowym), jak i szanse na poziomie międzynarodowym i światowym (np. w branży technologicznej, biotechnologicznej, nanotechnologicznej). To oczywiste, że takich okazji i przewag jest wiele, a są one w dużym stopniu niewykorzystane, mimo tego, że Grecja dysponuje pożądanymi surowcami pierwotnymi i siłą roboczą na wysokim poziomie. Przedsiębiorcy, którzy potrafią to wykorzystać, już tworzą kuszące okazje, zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych inwestorów.

Badanie organizacji Endeavor Greece szacuje, że nadejdzie okres 12-24 miesięcy, w czasie którego przedsiębiorcy i inwestorzy zostaną wezwani do działania. Można z tego wyciągnąć wniosek, że uczyniono wiele kroków ku stworzeniu systemu z ponad pięćdziesięcioma organizacjami wspierania przedsiębiorców i znacznymi sumami dostępnymi dla inwestorów. Potrzeba jednak jeszcze bardziej systematycznego i zbiorowego działania, oraz wsparcia dla spółek, które mają się powiększyć.

Źródło: kathimerini.gr  

About Rita Winiarska

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Universidad de Alicante. Miłośniczka języków obcych, podróży i wszystkiego, co greckie. W wolnych chwilach czyta, pisze, tłumaczy i szlifuje języki.
KOMENTARZE